Umetno ustvarjanje potrebe po gradnji II Tira

Stanje slovenske železniške infrastrukture je slabo, foto: twitter

V uredništvo smo prejeli poročila in študije okoli gradnje II Tira, slovenskega tovornega prometa ter izrabe slovenske železniške infrastrukture, ki razkrivajo da vlada subvencionira prevozne stroške zalednim državam čez Slovenijo, z namenom večanja prometa skozi Luko Koper, s tem pa vlada tudi umetno ustvarja potrebo po gradnji II Tira.

Subvencije tovornega prometa skozi uporabnino za tire

Tako, kot morajo tovorna vozila plačevati uporabo avtoceste – cestnine, tudi prevozniki za uporabo železniške infrastrukture plačujejo uporabnino. Uporabnino za javno železniško omrežje določa vlada, prevoz tovora pa na slovenskem železniškem omrežju opravlja javno podjetje SŽ-Tovorni promet d.o.o. 

Železniški tovorni promet je v Sloveniji neločljivo povezan z edinim slovenskim pristaniščem, Luko Koper, ki predvsem na račun kontejnerskih pretovorov povečuje svoj letni promet ter tako upravičuje potrebo po gradnji II Tira.
V letu 2017 je za Luko Koper SŽ-Tovorni promet opravil okrog 50 % vseh tovornih prevozov, preostalih 50 % pa so prepeljala tovorna vozila po slovenskih avtocestah.

V letu 2017 je bilo preko slovenskih avtocest prepeljanih 86 milijonov ton blaga, od tega za Luko Koper okrog 10 milijonov ton. DARS je v letu 2017 pobral preko 250 milijonov € za cestninjenje tovornih vozil. Od tega je bilo za Luko Koper prepeljanih okrog 10 milijonov ton, kar znaša približno 29 milijonov € pobranih cestnin. Tudi Slovenske železnice so v letu 2017 za Luko Koper prepeljale okrog 10 milijonov ton blaga, kar predstavlja približno polovico vsega prepeljanega blaga na Slovenskih železnicah. Uporabnina pobrana v letu 2017 pa znaša zgolj 8,6 milijona €, od česar tovor prepeljan za Luko Koper prinaša samo 4,3 milijone € prihodkov, kar pa je kar 8x manj, kot za isto težo prepeljanega tovora skozi Slovenijo pobere DARS.

Dolgoročne posledice državnih subvencij 

Manj kot 12 % prometa po železnicah je za domače potrebe, tranzit se približuje 20 %, foto: Eurostat

Slovenija je med vsemi članicami EU-ja na repu po višini pobrane uporabnine za prevoz po javnem železniškem omrežju, za primerjavo sta od Slovenije dražji obe sosedi, tako Hrvaška, kot Italija. Kontejnerski pretovor v Luki Koper, ki na račun državnih subvencij železniškega prometa strmo raste, predstavlja najbolj nestanoviten del pristaniških poslov. Kontejnerje lahko pretovori katero koli pristanišče, logistična podjetja pa se za pretovor v posameznih pristaniščih odločajo predvsem na podlagi prevoznih cen tovora do končnega cilja. V primeru, da bo vlada primorana dvigniti ceno uporabnine na normalno raven, kot jo logistična podjetja plačujejo v okoliških državah, pa bi promet skozi Luko Koper in čez Slovenske Železnice takoj upadel. Če bi vlada uporabnino, ki trenutno pokriva samo 15 % vseh operativnih stroškov prevoza blaga skozi Slovenijo po železnicah, dvignila za 1 sam € na tono, bi to takoj prineslo do 25 % manj prometa skozi Luko Koper in posledično tudi čez Slovenske Železnice. S tem pa bi bila seveda takoj ukinjena potreba po gradnji II Tira med Divačo in Koprom.

Tako vlada Slovenije s svojim nadzorom Luke Koper in Slovenskih Železnic ustvarja nelojalno konkurenco sosednjim državam na področju tovornega prometa, davkoplačevalcem vsiljuje nepotrebni projekt gradnje II Tira in umetno pri zdravju ohranja edino slovensko pristanišče.

Z nižanjem tovornih stroškov za zaledne države pa vlada Slovenije tudi omogoča boljše konkurenčne pogoje tujim tekmecem slovenskemu gospodarstvu in posledično uničuje domača slovenska podjetja.

Uredništvo