Tridnevni pravni posvet v Portorožu

Danes se bo v Portorožu pričel tridnevni posvet v organizaciji Pravne fakultete UM, ki bo zajemal tematike o gospodarskem pravu, posvet pa bo vključeval tudi več kot 200 strokovnjakov iz gospodarstva, javne uprave in akademske sfere.

Posvet, ki bo potekal v Kongresnem centru Portus v Portorožu med 17. in 19. Majem bo zajemal tematike iz korporacijskega in gospodarsko pogodbeno prava, digitalno revolucijo v pravu, prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom, prekrške in davke v gospodarstvu ter pravna sredstva v civilnih postopkih.

Več o dogodku pa si lahko preberete na strani organizatorja.

Sebastjan J