Toliko projektov iz državnega proračuna in evropskih sredstev, kot se jih zdaj izvaja v občinah Hrpelje – Kozina, Divača in Sežana, se jih ni še nikoli

Pogled na Sežano. FOTO: D.K.

V Sloveniji imamo trenutno največji investicijski zagon v zgodovini države. Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov. V občinske proračune je prišlo bistveno več denarja kot kdaj koli prej, povečale so se investicije države v infrastrukturne projekte lokalnega značaja.

Ker se mandat vlade Janeza Janše končuje in so državnozborske volitve pred vrati, smo za občino Hrpelje – Kozina, Divača in Sežana pripravili pregled že uresničenih projektov in projektov, ki so v izvajanju ali pripravi.

Projekti v Občini Hrpelje – Kozina

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik

23.056.915,00 €

31.12.2023

Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti Obrov – Kozina

1.424.656,00 €

realizirano

Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami

791.265,00 €

marec 2022

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina

719.758,00 €

30.09.2023

Izgradnja vrtca Materija

650.000,00 €

realizirano

Gradbena dela za krožišče Kozina

499.895,00 €

realizirano

Gradnja prostorov za obravnavo in namestitev migrantov na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Koper

321.000,00 €

2022-2023

Energetska sanacija Tumove koče na Slavniku

188.472,24 €

31.12.2022

Ureditev Glinščice in levega pritoka

154.474,00 €

realizirano

Saridov potok in potok Ločica, sanacija vodotoka

126.159,00 €

realizirano

WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

15.000,00 €

2020-2021

Projekti v Občini Divača

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana-državna meja

198.500.876,00 €

2024-2028

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik

23.056.915,00 €

31.12.2023

Dozidava Osnovne šole Divača

3.550.000,00 €

2022-2024

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 “Kras”

3.225.413,07 €

31.12.2022

Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti Razdrto – Manče

829.215,00 €

realizirano

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina

719.758,00 €

30.09.2023

Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021

581.000,00 €

realizirano

Nakup zemljišča za potrebe zavoda Dom na Krasu

146.000,00 €

realizirano

Obnova domačije Škocjan 7 v Divači

55.570,00 €

2021-2022

Obnova cerkve sv. Kancijana na Barki v župniji Vreme

15.756,00 €

2021-2022

Restavriranje fasade cerkve sv. Helene v Gradišču pri Divači

10.731,00 €

2021-2022

Sanacija podzemnega zbiralnika kapnice ob objektu Matavun 8 v Divači

8.361,00 €

2021-2022

Sanacija stropa v glavni ladji cerkve Sv. Kancijana v župniji Divača

3.106,00 €

2021-2022

Projekti v Občini Sežana

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana-državna meja

198.500.876,00 €

2024-2028

Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt GEOMOB

4.640.371,00 €

2023

Novogradnja glasbene šole Sežana

3.593.000,00 €

2023-2024

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 “Kras”

3.225.413,07 €

31.12.2022

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na področju Krasa

1.873.379,99 €

še ni določen

Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob cesti Štanjel-Dutovlje in Dutovlje-Sežana

1.481.919,00 €

2022

Naložba v prizidek za soljenje, zorenje – sušenje, pakiranje in odpremo ter dokup opreme; Upravičenec: Pršutarna s’Krasa, proizvodnja pršuta in suhomesnatih izdelkov d.o.o.

1.344.679,00 €

31.12.2021

Gradnja gasilskega doma ter skladišč za potrebe Karitas in Rdečega križa ter servisnega objekta Centra za zaščito in reševanje Sežana.

1.300.000,00 €

v pripravi

Ureditev prostorov za začasne namestitve in ureditev dnevnega centra v Domu upokojencev Sežana ter objektu Resje

787.000,00 €

december 2022

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina

719.758,00 €

30.09.2023

Naložba v opremo Kras d.d. obrat Šepulje; upravičenec: KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.

559.764,00 €

30.06.2023

Sanacija fasade in ostrešja Okrajnega sodišča v Sežani

424.000,00 €

realizirano

Sanacija Koče na Kokoši

382.911,73 €

31.12.2022

Ureditev krožnega križišča na cest Sežana – Fernetiči

353.201,00 €

realizirano

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Lipica in Škocjanske jame (Kras)

167.624,99 €

2021

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za bolnišnico Sežana

148.691,00 €

realizirano

Policijska postaja Sežana – rekonstrukcija kotlovnice

122.000,00 €

16.08.2022

Prekritje skrlate strehe na cerkvi ‘Plešivica pri Sežani – Cerkev Marijinega Vnebovzetja’

62.959,00 €

2021-2022

Kosovelova knjižnica Sežana (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

61.549,00 €

2020–2021

Projekt Poligon suhozidne gradnje in prenos znanj na mlade

19.116,63 €

2021

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za bolnišnico Sežana

18.192,00 €

realizirano

Posodobitev lučnega sistema v galeriji Kosovelovega doma Sežana

16.000,00 €

realizirano

Tehnološka posodobitev sistema vračanja gradiva v Kosovelovi knjižnici Sežana ter nakup potrebne opreme

13.745,00 €

realizirano

Obnova kamnite in keramične plastike Vrta ob vili Mirasasso – Botaničnega vrta Sežana

11.742,00 €

2021-2022

Ustanovitev Specializirane enote avtocestne policije Koper

11,2 milijona za celotno Slovenijo

2021-2028

Spletno uredništvo