Stanovanjska jamstvena shema za mlade zaživela. Predsednik podmladka SDS: Mladi morajo priti do lastnih stanovanj tam, kjer so odraščali

Predsednik podmladka SDS Dominik Štrakl. Vir: Facebook

Z novembrom štiri banke nudijo posojila, za katera v okviru stanovanjske jamstvene sheme za mlade jamči država. Ta mladim do 38 let in mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjskega problema daje poroštvo za najem bančnega posojila do 200 tisoč evrov in z ročnostjo do 30 let, poroča STA. “Mi smo k temu problemu pristopili aktivno in skupaj s poslansko skupino SDS predlagali zakon, ki ureja stanovanjsko jamstveno shemo,” je povedal predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl, ki je izredno vesel, da je prizadevanje podmladka SDS obrodilo sadove. Mnogi mladi bi radi ostali v domačem kraju ali izven mesta. Ta zakon o stanovanjski jamstveni shemi omogoča, da si tisti, ki imajo nizko kreditno sposobnost ali zaradi zaposlitve za določen čas ne pridejo do kredita, sedaj lahko zagotovijo svoj lastni dom.

Predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Šrakl je še pojasnil, da v SDM-ju menijo, da je treba stanovanjsko problematiko reševati celovito – tako na področju gradnje novih najemnih stanovanj kot tudi na področju dostopnosti do finančnih virov. Poleg tega v SDM ne zagovarjajo zgolj neprofitnih javnih stanovanj – kot v nekaterih drugih podmladkih – pač pa tudi to, da si lahko mladi gradijo tudi tam, kjer so na primer dobili parcele, zemljišča, torej predvsem na podeželju. Več ali manj se v vseh podmladkih strinjajo, da je stanovanjski problem najbolj pereč problem mladih, vendar pa nastajajo razlike pri tem, kako naj bi se k tej problematiki pristopilo. V podmladkih nasprotnega političnega pola večinoma zagovarjajo, da bi mladi živeli v javnih neprofitnih stanovanjih in celo življenje plačevali najemnine. Poleg tega se javna neprofitna stanovanja ponavadi gradijo v mestnih središčih, mnogi pa bi radi ostali v svojem domačem okolju. “Mi pa zagovarjamo, da se reševanja tega problema loteva tudi z vidika dostopnosti do kreditov – da mladi pridejo do svojih lastnih stanovanj in si mladi ustvarijo dom ne samo v mestih, ampak tudi tam, kjer so odraščali,” je še pojasnil Štrakl.

Do stanovanjskih posojil z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Poleg tega morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru je 1.304,01 evra, so v sporočilu za javnost spomnili v Združenju bank Slovenije. Prosilec za posojilo z državnim jamstvom mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer da njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge, še poroča STA.

Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200 tisoč evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita. Posojila so namenjena za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, torej prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja. Upravičenci bodo morali izbrani banki poleg standardnih dokumentov za odobritev stanovanjskega posojila predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona: ti dokumenti so med drugim dokazilo oz. izjava, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, izjava, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu, in potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, oziroma informativni izračun dohodnine.

 

Banki bodo morali upravičenci predložiti še dokazilo oz. izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit, če uveljavlja pravico do kredita kot član mlade družine, potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja iz pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

Stanovanjske kredite v skladu z jamstveno shemo nudijo BKS bank, Delavska hranilnica, Nova KBM in SKB banka
Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032. Omenjene štiri banke so si razdelile prvih 28 milijonov državne jamstvene kvote. Zakon, ki ureja jamstveno shemo, je bil sprejet v prejšnjem mandatu DZ na predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem iz SDS, pod njega pa so se podpisali še takratni poslanci NSi, Konkretno, SNS, narodnosti ter nepovezana poslanka Mateja Udovč. Kot že rečeno, je poslanski skupini SDS predlog zakona, ki so ga pripravili skupaj s strokovnim sodelavcem, predstavil SDM, zakon pa je tudi v državnem zboru dobil visoko podporo. V stranki SDS so leta 2019 sicer že predlagali podoben zakon o stanovanjski jamstveni shemi, vendar takrat ni ugledal zelene luči.

Vir: nova24tv.si, Sara Bertoncelj