SOS Proteus: Varstvo človeške ribice in njenega habitata

Letos obeležujemo 250. letnico od prvega znanstvenega opisa človeške ribica. Ta vikend so zato v parku Škocjanske jame pripravili mednarodni posvet SOS Proteus. Namenjen je znanstvenikom iz Slovenije in tujine, dan pa bodo preživeli v Promocijsko-kongresnem centru »Pr Nanetovh«, kjer bodo potekale najrazličnejše delavnice, posveti in predavanja, tako v slovenskem, kot angleškem jeziku.

Jutri pa bo udeležencem na voljo Vodeni ogled Škocjanskih jam in sicer ob 10. in 12. oz. 13. uri, v sklopu katerega boste lahko spoznavali fascinantni podzemni svet Škocjanskih jam.

Proteus anguinus Laurenti

Prvo omembo človeške ribice najdemo že v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, kjer je Vajkard opisoval primerke kot mladiče zmaja, del lokalne folklorne zgodbe. Močno deževje je iz kraškega podzemlja na površje spiralo človeške ribice, katere so domačini videli kot male potomce zmaja, ki naj bi po pričevanjih prebival pod zemljo.

Prvi znanstveni opis človeške ribice, katerega je podal Joseph Nicolai Laurenti in ji tudi nadel znanstveno latinsko ime Proteus anguinus, je nastal leta 1768. Prvi je anatomijo človeške ribice natančno preučil Carl Franz Anton Ritter von Schreibers v dunajskem muzeju, primerke mu je takrat pošiljal Žiga Zois. Schreibers je žival 1801 predstavil v londonski Kraljevi družbi in pozneje še v Parizu, s čimer je človeška ribica pridobila svetovni sloves, znanstveniki pa jo preučujejo še danes.

Sebastjan J