Slovenski župani: Novela zakona o vodah vodo dodatno varuje

Župani podpirajo novelo zakona o vodah. FOTO: Nova24TV

Župani občin Gorenja vas – Poljane, Vrhnika, Brežice, Ormož in Lendava podpirajo novelo zakona o vodah. Opozarjajo namreč, da je po trenutni ureditvi izjemno težko umestiti javno infrastrukturo v priobalna zemljišča vodotokov. Župan občine Vrhnika Danijel Cukjati je prepričan, da bi se z novim zakonom lahko preprečila gradnja nevarnih obratov ob samih vodotokih in bi se namenjalo več denarja za urejanje vodotokov. “Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami,” je izpostavil župan občine Brežice Ivan Molan. 

 

“Občine imamo sedaj veliko težav pri umeščanju javne infrastrukture v nenevarna priobalna zemljišča vodotokov. Gre za poleti hladna področja, kamor bi lahko umestili rekreativne javne površine, površine za oddih in počitek ter tudi otroška igrala in kolesarske poti. Omenjene umestitve niso nevarne za visoke vode in so namenjena ljudem in novi zakon bo to omogočal,” je pojasnil župan občine Gorenja vas – Poljane Janez Milan Čadež.

“S sprejemom zakona o vodah bi na Vrhniki lažje uredili sprehajalne poti ob Ljubljanici, postavili vstopne točke za čolnarjenje in uredili brežine naše reke. Prav tako bi sprejem zakona onemogočal podjetjem gradnjo nevarnih obratov ob samem vodotoku, kot se je to zgodilo v primeru KEMIS-a,” pravi župan občine Vrhnika Danijel Cukjati.

Soloppgang, Kai, Innsjø, Brygge, Himmelen, Horisont

FOTO: Pixabay

Župan občine Brežice Ivan Molan je prepričan, da sprememba zakona o vodah prinaša poenostavljene postopke za pridobivanje dokumentacije za javno športno in rekreacijsko infrastrukturo ob hidroelektrarni. “Naši občani in obiskovalci se bodo lahko rekreirali na športno rekreacijskih površinah Grič, Mostec in v dostopnem vodnem centru v Vrbini,” je pojasnil. V občini Brežice si želijo, da bi lahko tako, kot je to mogoče drugje po svetu, v priobalnem pasu izvajali športne in rekreativne aktivnosti ter uredili spremljajočo javno infrastrukturo, kot so na primer čolnarne.

Po novem zakonu bo o posegih v priobalni pas odločala stroka
Po novem zakonu o vodah bo o ureditvah v priobalnem pasu brez izjem odločala stroka in ne aktualna vladna politika, kot je bilo to do sedaj. Sprememba zakona varuje priobalni pas, kjer na podlagi soglasij strokovnih služb, omogoča urejanje javne infrastrukture, onemogoča pa gradnjo zasebnih objektov, na primer vil ob morju in jezerih, kot je bilo to mogoče do sedaj. “Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami,” je še pojasnil Molan.

“Zakon o vodah prinaša urejene in vzdrževane vodotoke zaradi več zagotovljenih sredstev, gradnjo enostavnih objektov tako imenovane javne rabe, ki bodo služili našim občankam in občanom, da “ob vodi” preživljajo svoj prosti čas, se rekreirajo in podobno,” je pojasnil župan občine Lendava Janez Magyar. Novelo zakona vidi kot možnost umestitve objektov, ki vzpodbujajo zeleni turizem in razvoj z najvišjo stopnjo odgovornosti do okolja v skladu s pravili stroke na območjih stavbnih zemljišč in zožuje nabor projektov za umeščanje v priobalni pas in izločanje tistih, ki škodijo vodi.

Neurejeni vodotoki povzročajo poplavno ogroženost
Tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak je prepričan, da novi zakon o vodah ščiti, varuje in nikakor ne ogroža pitne vode. “Kar nekaj vodotokov v naši občini je zaradi nevzdrževanja zanemarjenih, s tem pa je poplavna ogroženost toliko večja. Novi zakon bo omogočil dodatna sredstva tudi za reševanje te problematike,” je poudaril.

Sara Rančigaj/Nova24TV