Slovenija ni samo Ljubljana: Janševa vlada je ogromno prispevala za razvoj občin Tolmin, Bovec in Kobarid

Pogled na Tolmin. FOTO: D.K.

Vlada Janeza Janše je prevzela odgovornost v državi dan potem, ko je bila razglašena epidemija, a kljub temu razvoj Slovenije ni zastal.

V zadnjih dveh letih je vlada tudi v praksi izvajala stavek, da “Slovenija ni samo Ljubljana” in da je potrebno z enakimi vatli meriti potrebe ljudi, ne glede na to, kje živijo. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. 

Ker so državnozborske volitve vse bližje je tudi vse več pozornosti usmerjene v aktualno vlado, ki je v zadnjih dveh letih pokazala ogromno posluha za potrebe občin po celotni Sloveniji. V občinske proračune je tako prišlo bistveno več denarja kot kdaj koli prej, povečale so se investicije države v infrastrukturne projekte lokalnega značaja.

Navajamo projekte, ki jih je vlada Janeza Janše v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati oziroma jih dokončala, in sicer za občine Tolmin, Kobarid in Bovec. Projekte bomo bralcem predstavili vsak dan in tako zaokrožili vladne dejavnosti od Severne do Južne Primorske.

Projekti v Občini Tolmin:

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Nadgradnja dela železniške postaje Most na Soči

16.104.000,00 €

2023-2024

Gradnja obvoznice Tolmin

9.499.203,00 €

2023

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – Želin (I. odsek)

8.271.596,00 €

realizirano

Izgradnja obvoznice Volče

7.094.951,00 €

v pripravi

Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022)

6.900.000,00 €

30.12.2022

Izgradnja obvoznice Most na Soči

6.221.725,00 €

v pripravi

Gradbena dela za ureditev ceste Podbrdo-Petrovo Brdo

5.460.188,00 €

2022

Sanacija plazov »Grahovo – II. faza« na cesti Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215

4.723.037,47 €

2022

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

3.689.249,87 €

30.11.2022

Novogradnja Policijske postaje Tolmin

3.000.000,00 €

2022-2025

Energetska sanacija in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti SOČA

2.714.557,00 €

2021-2022

Izgradnja kolesarske povezave D7 Modrej – Tolmin

2.600.420,00 €

v izvajanju

Sanacija zalednih brežin na Dolenja Trebuša – Želin

2.478.066,00 €

realizirano

Rekonstrukcija in nadzidava dela enote Doma upokojencev Podbrdo v enoti Petrovo Brdo

2.474.206,00 €

31.03.2023

Sanacija plazov Grahovo na cesti Kneža – Podbrdo

2.000.000,00 €

30.11.2022

Sanacija plazu Grahovo na cesti Kneža–Podbrdo – dokončanje nujnih del zaradi splazitve

1.065.069,00 €

realizirano

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu na cesti Idrija-Tolmin

1.005.297,00 €

realizirano

Sanacija zidov na cesti Kneža – Podbrdo – II. faza – ponovno

891.199,00 €

realizirano

Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu

651.611,00 €

realizirano

Rekonstrukcija mostu čez Knežo v Kneži

482.525,10 €

2022

Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo pri Peršetih

406.046,41 €

2022

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

229.325,00 €

2020–2021

Nova mehanizacija za gorsko kmetijo

221.349,10 €

30.06.2025

Sofinanciranje projekta »Pot miru v Posočju« za leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025

150.000,00 €

2025

Izgradnja mosta čez reko Sočo na Mostu na Soči

109.835,61 €

v pripravi

Sanacija urada na nasipni brežini na cesti Čepovan-Dolenja Trebuša

61.982,00 €

realizirano

Prenos parcel na Občino Tolmin za namen izgradnje občinskega Centra zaščite in reševanja

43.000,00 €

v pripravi

Analiza potresne ogroženosti stavbe Okrajnega sodišča v Tolminu

20.000,00 €

2022

Odvodnjavanje zalednih vod – Dolenja Trebuša-Želin (2. odsek – km 5.670)

17.404,00 €

realizirano

Menjava strešne kritine v župniji Tolmin

15.634,00 €

2021-2022

Projekt Izdelovanje cvetnonedeljskih butar v Baški grapi

3.525,80 €

2021

Projekti v občini Kobarid

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Rekonstrukcija regionalne ceste Žaga – Kobarid od km 11,280 do km 11,920

8.504.416,97 €

2023

Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022)

6.900.000,00 €

30.12.2022

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

3.689.249,87 €

30.11.2022

Rekonstrukcija ceste Livek – Livške Ravni -1. in 2.faza

2.910.417,00 €

realizirano

Rekonstrukcija ceste Staro selo – Breginj

1.720.270,00 €

realizirano

Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste Žaga – Kobarid

1.692.545,00 €

v gradnji

Ureditev ceste od Napoleonovega mostu do kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900

1.483.794,83 €

2022

Rekonstrukcija ceste Idrsko – Livek

1.214.047,00 €

realizirano

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Soče (dec. 2017, okt. 2018, febr. 2019) za leto 2021

1.196.100,00 €

realizirano

Rekonstrukcija ceste Borjana – Robidišče

760.287,00 €

realizirano

Sanacija plazu na lokalni cesti Ladra-Krn-planina Kuhinja

157.079,00 €

realizirano

Čiščenje prodnih zadrževalnikov ter sanacija pregrad nas vasjo Ladra na plazu velikega obsega Strug

94.363,00 €

realizirano

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 in februarja 2019

75.392,00 €

realizirano

Notranja in zunanja obnova hiše Rozalija-faza 2, Robidišče

15.575,00 €

2021-2022

Obnova znamenja na Šarfovi ulici v Kobaridu

8.950,00 €

2021-2022

Zamenjava strešne kritine in sanacija poškodb hiše Vida v Breginju

5.500,00 €

2021-2022

Projekti v občini Bovec

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022)

6.900.000,00 €

30.12.2022

Izgradnja športne dvorane v Bovcu

6.574.000,00 €

2022-2023

Dom starejših občanov Nova Gorica: gradnja enote v Bovcu

6.153.000,00 €

december 2023

Rekonstrukcija ceste Predel – Bovec od km 4.400 do km 6.500

4.712.912,00 €

realizirano

Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste Predel – Bovec od km 11,448 do km 12,464

3.795.665,68 €

2023

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

3.689.249,87 €

30.11.2022

Kolesarska povezava Bovec – Čezsoča

1.913.859,00 €

2022

Ojačitev regionalne ceste Žaga-Kobarid od km 2,938 do km 4,798

571.547,00 €

realizirano

Nakup kmetijske mehanizacije

223.770,71 €

30.06.2025

Digitalno inoviranje kulturne dediščine v Dolini Soče

167.519,65 €

30.06.2022

Obnova strehe na Matevževi domačiji v Trenti

20.981,00 €

2021-2022

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Bovec

14.720,00 €

realizirano

Spletno uredništvo