Slovenija letos nazadovala na indeksu družbenega napredka

Upi o trdni Sloveniji z vsakim letom zdrsnejo dlje od resničnosti za navadne državljane, foto: youtube.com

Indeks družbenega napredka je raziskava o družbenem napredku posameznih držav na globalni ravni, ki uspeh družb meri izključno z uporabo nefinančnih kazalnikov. Indeks opredeljuje družbeni napredek kot sposobnost družbe, da izpolnjuje osnovne človekove potrebe svojih državljanov, vzpostavi gradnike, ki državljanom in skupnostim omogočajo, da izboljšajo in ohranjajo kakovost življenja, ter ustvarja pogoje za posameznike, da dosežejo svoj poln potencial.

Najboljši rezultat je Slovenija dosegla na področju osnovnih človekovih potreb. V okviru zagotavljanja prehrane in osnovnega zdravstvenega varstva ter vode in sanitarij je namreč zabeležila rezultat primerljive glede na ostale države – Češko, Estonijo, Poljsko, Slovaško, Hrvaško, Litvo, Madžarsko in Latvijo – dober rezultat v tej kategoriji je po navedbah Deloitta pričakovan. Omenjena skupina držav vključno s Slovenijo pa je slabše rezultate zabeležila na področju zdravja in dobrega počutja, posebno za Slovenijo velik problem ostaja predvsem stopnja samomorilnosti. Najslabši rezultat je Slovenija dosegla na področju osebnih priložnosti.

Indeks države razporeja v šest skupin. Slovenija se uvršča v drugo najboljšo skupino, torej med države z visokim družbenim napredkom, kamor spadajo med drugim tudi ZDA, Francija, Belgija in Japonska. V skupini držav z najvišjim družbenim napredkom je najvišje mesto zasedla Danska, sledita ji Finska in Islandija. V skupini držav, ki beležijo zelo nizek družbeni napredek, pa najmanj točk dosegajo Čad, Afganistan in Srednjeafriška Republika.

Napovedi so za Slovenijo iz leta v leto slabše, foto: finance.si

Slovenija kljub napredku, o katerem nas vsakodnevno prepričujejo aktualna vlada, raznorazni postrojeni strokovnjaki in druge državno-civilne družbene organizacije, pa različni mednarodni indeksi in kazalci beležijo zdrs navzdol in nazadovanje Slovenije na vse več družbenih, ekonomskih in mednarodnih področjih. Življenje za navadne državljanke in državljane v Sloveniji zato postaja težavno, naporno, kar pa se odraža tudi v visoki samomorilski statistiki, ki Slovenijo uvršča v sam vrh po številu samomorov na število prebivalcev.

Sebastjan J