Slovenija dobro pripravljena prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije

FOTO: Ministrstvo za finance

Slovenija prevzema krmilo predsedovanja Evropski uniji. Po mnenju diplomata Boža Cerarja je z dosedanjimi izkušnjami nanj dobro pripravljena. Predsedovanje bo temeljilo na štirih vsebinskih stebrih, združenih v sloganu “Skupaj. Odporna. Evropa”. Slovenija med svojimi prednostnimi nalogami na prvo mesto postavlja krepitev odpornosti, okrevanje in strateško avtonomijo EU, v ospredju pa bodo tudi pogovori, vezani na odprta vprašanja na Balkanu. Pri tem Cerar še opozarja, da se Slovenija na mednarodnem prizorišču predstavlja kot država, zato je izjemnega pomena, da se notranjepolitični razdori v času predsedovanja nekoliko umirijo in k temu pristopimo enotno.

 

S 1. julijem Slovenija že drugič odkar je v članstvu EU prevzema predsedovanje. Predsedovanje Svetu EU je pomembna in zahtevna naloga, ki pritiče vsaki državi članici Evropske unije. Države predsedujejo po vnaprej določenem sistemu rotacije za obdobje šestih mesecev. Najpomembnejša naloga predsedujoče države članice je vodenje dela Sveta EU na vseh ravneh Sveta in zagotavljanje učinkovitega in neprekinjenega dela institucije.

Slovenija je prvo predsedovanje prevzela leta 2008, po mnenju EU in politikov na domačem političnem prostoru pa je nalogo izjemno dobro opravila. Nekdanji veleposlanik v Washingtonu Božo Cerar meni, da je Slovenija na predsedovanje dobro pripravljena, tako kot je bila leta 2008. “Sam sicer nisem vpet v postopke na priprave predsedovanje, a z mojega zornega kota, kot nekdanjega veleposlanika, menim, da je na predsedovanje dobro pripravljena,” nam je pojasnil.

Slovenski diplomat Božo Cerar. FOTO: Demokracija

Trio oziroma tako imenovano “trojko” predsedstev sestavljajo po tri države članice, ki prevzemajo predsedovanje ena za drugo. Sistem takega predsedovanja Svetu EU je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Glavne smernice dela in naloge predhodno določijo v skupnem 18-mesečnem programu dela, vsaka od treh držav pa za obdobje svojega predsedovanja pripravi še podroben 6-mesečni program. Državi, s katerima Slovenija tvori trio predsedstev, sta Nemčija in Portugalska. “Tudi s tega zornega kota je potrebno poudariti, da je Slovenija pokazala izjemno dobro sodelovanje v triu predsedovanja,” je poudaril Cerar.

Predsedovanje Slovenije bo potekalo pod sloganom “Skupaj. Odporna. Evropa”.
Predsedovanje bo temeljilo na štirih vsebinskih stebrih, združenih v sloganu “Skupaj. Odporna. Evropa”. Slovenija med svojimi prednostnimi nalogami na prvo mesto postavlja krepitev odpornosti, okrevanje in strateško avtonomijo EU. Zunanji minister dr. Anže Logar je poudaril, da mora Unija dejavno graditi na naukih in izkušnjah, ki smo jih pridobili v času pandemije. Ker si prizadevamo za čim hitrejše okrevanje, ki bo zajelo vse gospodarske panoge in vse dele družbe, bomo posebno pozornost posvetili mehanizmu za okrevanje in instrumentu Next Generation EU. Pri drugem sta zeleno in digitalno ključna pojma. “Menim, da je to izjemnega pomena za Slovenijo, da bo lahko prispevala k povečevanju ozaveščenosti in krepitvi odpornosti pred epidemijami. Vsekakor je epidemija koronavirusa stvari postavila na glavo vsem, v prihodnosti pa bo pomembno, kako se bomo s takšnimi situacijami znali soočati,” je še pojasnil Cerar.

FOTO: Facebook/Anže Logar

“Uspeh slovenskega predsedovanja, pa tudi Evropske unije kot take, je odvisen od skupnih prizadevanj tako članic kot evropskih institucij, da izkoristimo priložnost in izboljšamo delovanje Unije za prihodnje krize. Hkrati pa poskrbimo, da se bomo uspešno soočili s trenutnimi gospodarskimi, družbenimi in ne nazadnje geostrateškimi izzivi,” je pred tednom dni na konferenci pred prevzemom predsedovanja dejal Logar. Tudi Cerar je pri tem poudaril, da v tem primeru ne gre samo za prizadevanja EU, temveč bi se morali tudi notranjepolitične razprtije v času predsedovanja umiriti. “Predsedovanje EU ni predsedovanje vlade, temveč države kot celote. Opozicija bi se morala v tem primeru zavedati, da notranjepolitični razdori in izvožene afere škodujejo ugledu celotne države v očeh celotne svetovne javnosti,” je pojasnil Cerar.

V času predsedovanja bomo sooblikovali evropsko prihodnost
Slovenija ima enkratno priložnost, da skupaj s tremi ključnimi evropskimi institucijami vodi razpravo o prihodnosti Evrope. Večji del Konference o prihodnosti Evrope bo potekal prav med slovenskim predsedovanjem, ko bo Slovenija na strani Sveta Evropske unije tudi sopredsedujoča konferenci. Razpravi o prihodnosti Evrope bodo posvetili tudi 16. blejski strateški forum, na katerem bodo evropski voditelji obravnavali glavne strateške izzive za Evropo ter razpravljali o prihodnjem razvoju evropskih vrednot. “Prizadevali si bomo za spodbujanje razprave, v kakšni Evropi si želimo v prihodnosti živeti,” je dejal Logar.

Festivalna dvorana Bled. Vir: Kongresni center Bled

Posebno pozornost bo med predsedovanjem namenjena državam Zahodnega Balkana, njihovi evropski prihodnosti in verodostojnemu nadaljevanju širitvenega procesa EU. “Prizadevali si bomo za gospodarsko okrevanje držav v regiji. Za zagotovitev trajnostnega razvoja želimo z njimi sodelovati pri uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda ter izboljšati povezljivost znotraj regije in z Evropsko unijo,” so pojasnili na uradni spletni strani predsedovanja. Tudi Cerar pravi, da je predsedovanje, eden ključnih trenutkov za reševanje problematike na Balkanu, predvsem iz vidika možne vključitve Severne Makedonija, Albanije, Srbije in Črne gore v EU, ne nazadnje pa ostaja tudi mnogo odprtih vprašanj, vezanih na Bosno in Hercegovino. “Če ta vprašanja ne bodo rešena v večji meri med predsedovanjem, obstaja možnost, da ta vprašanja nikoli ne bodo rešena,” je pojasnil.

EU si želi okrepiti svoj položaj v svetu
Cerar še poudarja, da se EU vse bolj zaveda naraščajočega vpliva večjih svetovnih sil, kot sta Rusija in Kitajska. “Evropa si želi povečati svoj mednarodni ugled in hkrati tudi uspešno tekmovati s konkurenčnostjo pred drugimi svetovnimi velesilami.” Cerar je prepričan, da bo Slovenija med predsedovanjem uspešno naslovila tudi to vprašanje, skupaj z deležniki pa poskusila najti učinkovite rešitve, ki bodo povečale konkurenčnost in moč Evropske unije. Podobno je, kot so že poudarili na uradni spletni strani in kot meni tudi Cerar, da bo med predsedovanjem, eno večjih strateških odprtih vprašanj tudi gospodarstvo in okrevanje po epidemiji. “Mednarodno okolje je v zadnjih letih postalo izjemno zapleteno, pri čemer EU skuša biti dober geopolitičen igralec.”

Med predsedovanjem bodo pozornost namenili tudi odprtim vprašanjem, ki so vezana na obvladovanje migracijskih pritiskov. Slovenija si bo prizadevala doseči napredek v pogajanjih o novem paktu o migracijah in azilu ter okrepitev vloge Evropske unije na področju zunanje razsežnosti migracij.

Sara Rančigaj/Nova24TV