Slovenci V EU le vplačujemo, zaradi korupcije politike pa nazaj prejmemo zelo malo

Politika Slovenke in Slovence lupi za slovenski in za evropski proračun, foto: flickr

Slovenija je ena izmed 5. članic EU od 27., ki najslabše črpa evropska razvojna sredstva razkriva poročilo člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereb. Slovenija v strategiji EU razvoja 2014-2020 v zadnjih 4 letih še ni porabila sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Lani je bilo na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabljenih 8 milijard evrov. Ob tem je Jereb opozoril na to, da »Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.« Slovenke in Slovenci zaradi nepripravljenosti politikov na črpanje EU sredstev in korupcijskih tveganj pri vsakem večjem projektu, torej še vedno več vplačujemo v EU proračun, kot pa naša država zaradi naših politikov prejme iz Evropske Unije.

Jereb je tudi poudaril, zakaj ima Slovenija tako težavo pri črpanju EU sredstev in zakaj imamo imamo zaradi sistemske korupcije črno piko v EU glede porabljanja njihovega denarja.

»Za računovodske izkaze in prihodke je Evropsko računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje, za odhodke pa pridržek v zvezi z vsemi plačili, ki so povezani z upravičenimi stroški.« je povedal Jereb. Ob tem je pojasnil, da se pri teh namreč: »…še vedno pojavljajo plačila neupravičenih stroškov, neupravičenih projektov ali neupravičenim upravičencem.«

Odzval se je tudi Bandellijev resor

Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v odzivu na poročilo zapisala, da se »Aktualna vlada zaveda, da je Slovenija nekoliko zastala v izvajanju tekočega programskega obdobja evropske kohezijske politike 2014–2020, kar se odraža predvsem v zadnji fazi izvajanja, t. j. izjemno nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun.«

Pri tem pa se je potrebno vprašati, katera aktualna vlada? Prejšnjo so sestavljale stranke SMC, SD in DeSUS, to vlado pa poleg teh treh sestavljajo še LMŠ in SAB in lahko govorimo zgolj o nadaljevanju politike prejšnje vlade, s čimer bo očitno Slovenija še naprej zastala v izjemno nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun.

Minister Bandelli uspel dobiti EU denar le enkrat, njegov predhodnik kar

Trenutni minister za razvoj, strateške projekte in EU kohezijo, Marko Bandelli, je v času svojega županovanja poleg nadlegovanja svojih zaposlenih na Občini Komen uspel le enkrat pridobiti EU sredstva za financiranje projektov v Komnu. In sicer je Občina Komen v Bandellijevem mandatu prejela zgolj 1.2 milijona € za gradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov. V povprečju sta bila pri črpanju EU sredstev bolj učinkovita oba njegova predhodnika. Danijel Božič je tako v več projektih EU financiranja Komnu zagotovil prek 1.5 milijona €, njegov predhodnika pa tudi skozi več projektov kar prek 3 milijonov € EU denarja.

Marko bandelli nima izkušenj s črpanjem EU denarja, foto: facebook

Bandelli je v svojem ministrskem zaslišanju poleg priznanja mobbinga na Občini Komen trdil, da si bo prizadeval za maksimalno črpanje EU sredstev. Njegova županska statistika temu nasprotuje, saj sta ga pri tem prekašala oba njegova predhodnika.

Verjetno pa bi nično črpanje EU sredstev, kot je to razvidno iz poročila lahko pripisali motnim državnim poslom. Niti pristojna ministrica ne ve točen in dokončen znesek posameznih državnih projektov, zato politika v pričo korupciji, ki vlada pri teh megalomanskih projektih raje uporablja denar slovenskih davkoplačevalcev. Za razliko od denarja EU, tega ni potrebno vračati nikomur, tudi če pride do dokazov korupcije in kriminalnih dejanj pri gradnji posameznega projekta, nekako v stilu TTEŠ6, 2TDK itd…

Uredništvo