Skupni italijansko-slovenski napori za obvladovanje afriške prašičje kuge

Ta teden je v Novi Gorici potekal skupni sestanek med predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki lokalnih oblasti Furlanije-Julijske krajine, zadolženih za kmetijstvo. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki regijskih lovskih društev. Tema pogovorov je bilo preprečevanje izbruhov afriške prašičje kuge (APK) v obmejnem pasu.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev. Pogin je lahko 100%. Pojav bolezni ima velik ekonomski pomen, saj škode, ki nastanejo zaradi APK, prizadenejo prašičerejo in gospodarstvo ter divje živali in lov. Pojav APK v populaciji divjih prašičev pomeni veliko težavo, saj so možnosti za nadzor in omejitev širjenja bolezni omejene.

Zbrani so pregledali smernice za obvladovanje APK, ki so jih sprejeli na mednarodni konferenci o APK v Varšavi leta 2018. Te so predvsem usmerjene v odstrel samic divjih prašičev, v letih zrelih za razplod, če se kuga pojavi v divjini. Predvsem ukrepi za preprečevanje izbruha kuge so bili glavna prioriteta sestanka v Novi Gorici. Predstavniki obeh držav pa se bodo v prihodnjih tednih srečali še večkrat, da dokončno dorečejo smernice za preprečevanje izbruha APK.

Uredništvo