Sindikati bodo stavkali po volitvah

FOTO: Nova24TV

Sindikati so se odločili odstopiti od napovedane stavke pred volitvami in jo prestavljajo na čas po volitvah. “V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ne pristajamo na to, da vlada zlorabi sindikate za doseganje svojih ciljev v volilni kampanji, zato smo se odločili, da pred volitvami ne bomo izvajali stavkovnih aktivnosti,” so dejali. Naslednjo vlado bodo tako čakali izzivi povezani tudi z zahtevami javnega sektorja, ki od poziva po višjih plačah v prihodnosti ne namerava odstopiti in bodo med volilno kampanjo pripravljali stavkovne zahteve.

 

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so prejeli odgovor vlade z dne 23. februarja 2022, v katerem ta odgovarja SVIZ-u in ostalim naslovnikom glede nadaljnjih pogajanj na področju plač v javnem sektorju. “Odgovor smo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja preučili v luči aktualnih okoliščin doma in v bližnji okolici in sprejeli odločitve,” so dejali v skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Pergam.

Vlada je na sklep o razglasitvi stavke javnega sektorja odgovorila, da se je z vsemi sindikati javnega sektorja pripravljena pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema v javnem sektorju, in to tudi v predvolilnem času, da bi lahko rešitve uveljavile čim prej na začetku naslednjega mandata, “tako da se ne izgubljajo tedni dragocenega časa”.

Vlada je prav tako poudarila, da ne bo neodgovorno sprejemala dodanih sistemskih obremenitev javnih financ (ne smemo pozabiti, da smo se zaradi ukrepov zadolžili) v breme naslednjega mandata, saj zanje nima zakonske podlage v obstoječih proračunskih dokumentih. Ker je Ustavno sodišče zadržalo celo začasno zakonsko podlago za urgentne začasne rešitve v s pandemijo najbolj obremenjenem delu javnega sektorja, so v tem času še toliko manj možne in upravičene trajne rešitve. “Kakršnekoli stavke v javnem sektorju v tem predvolilnem času so zato neupravičene in bodo razumljene zgolj kot del politične kampanje v nasprotju z zakonom o volitvah. Takšne stavke tudi ne bodo plačane iz proračuna,” so poudarili.

FOTO: Vlada RS

V Pergamu pa temu pravijo, da se vlada izogiba dialogu s sindikati javnega sektorja že od maja 2021. “Ne nastopa z argumenti, temveč z demagoškim sklicevanjem na podatke, ki nimajo transparentne in verodostojne metodološke podlage (navajanje podatkov o rasti plač po posameznih dejavnostih), s selektivnim prelaganjem odgovornosti na naslednjo vlado (glede pogajanj o spremembah plačnega sistema) in z nekonsistentnim sklicevanjem na odgovornost glede podlag v proračunskih dokumentih in javnofinančnih posledic morebitnega dogovora s sindikati (ne skrbijo pa je podlage v proračunskih dokumentih in javnofinančne posledice davčne reforme, h kateri poziva v istem dokumentu),” so dejali.

Ne bo miru s strani sindikatov
Sindikati so se odločili stopiti korak nazaj in napovedane stavke ne bodo izvedli pred volitvami. “V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ne pristajamo na to, da vlada zlorabi sindikate za doseganje svojih ciljev v volilni kampanji, zato smo se odločili, da pred volitvami ne bomo izvajali stavkovnih aktivnosti,” so dejali. Tej odločitvi je botrovala tudi negotova zunanjepolitična in varnostna situacija, ki se razvija v zadnjih dneh, nenazadnje pa tudi epidemiološke razmere, ki kljub vtisu, ki ga ustvarja vlada z nenadnim sproščanjem ukrepov pred volitvami, še vedno niso nedolžne.

Navedeno pa ne pomeni, da sindikati v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja odstopajo od sindikalnih aktivnosti. Velika večina sindikatov se je opredelila za stavko, ki bo izvedena kmalu po konstituiranju nove sestave državnega zbora, če stranke, ki bodo zastopane v državnem zboru, ne bodo nemudoma pristopile k pogajanjem s sindikati javnega sektorja. “Naslednja vlada, ki jo bo izglasovala nova sestava državnega zbora, ne bo imela sto dni miru s strani sindikatov javnega sektorja,” so opozorili.

Borili se bodo kasneje
Ocenjujejo, da so vse zahteve sindikatov javnega sektorja, ki so jih naslovili na vlado, še vedno aktualne in legitimne. Z inflacijo in gibanjem minimalne plače bodo postajale vedno bolj aktualne, problematika pa vedno bolj pereča. To posebej velja za realno padanje vrednosti plačnih razredov in uravnilovko med najslabše plačanimi javnimi uslužbenci, med katerimi so predvsem zaposleni v plačni skupini J. Enako velja za tleče napetosti zaradi nesorazmerij, ki jih je povzročila vlada s parcialnimi dogovori in enostranskimi odločitvami. “Te vladne poteze na eni strani in popolna pasivnost vlade pri razreševanju nakopičenih težav so povzročile ogromno in težko popravljivo škodo na področju plač v javnem sektorju,” ocenjujejo.

Prav zato v pogajalski skupini vztrajajo, da bodo morali biti odpravljanje te škode, odprava nakopičenih težav in realizacija danih zavez ena prvih nalog novega sklica Državnega zbora in vlade po volitvah.

Čas volilne kampanje bodo sindikati javnega sektorja izkoristili za pripravo na izvedbo stavkovnih aktivnosti. Od političnih strank bodo zahtevali jasne in konkretne odgovore glede vprašanj obstoja in sprememb enotnega plačnega sistema, spoštovanja danih zavez in njihove realizacije ter glede obuditve in vodenja socialnega dialoga. “Prav tako bomo glasno opozarjali na odgovornost sedanje vlade in vladne koalicije za zaveze, ki sta jih dali s figo v žepu, za kršitve danih zavez, za namerno izničenje socialnega dialoga, za odvzem glasu delavcem ter posledično za škodljive posledice enostranskih odločitev,” so pri tem opozorili.

Trenutna vlada bo morala redno usklajevati vrednosti plačnih razredov
V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so tudi prepričani, da predvolilno obdobje ne odvezuje vlade od zakonsko določene obveze glede pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, ki bi se morala skladno s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju vsako leto začeti najkasneje do 1. maja tekočega leta. “V pričakovanju, da bo vlada spoštovala svojo zakonsko obveznost in se bo začela nemudoma pogajati s sindikati o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, pri tem pa upoštevala več kot desetletno zamrznitev vrednosti plačnih razredov in visoko stopnjo inflacije, jo pozivamo k takojšnjemu začetku pogajanj o uskladitvi vrednosti plačnih razredov, skladno s petim členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju,” so sklenili.

Vir: Nova24TV, Sara Rančigaj