Sežanska občina poziva k prijavi škode zaradi posledic poplav

Poplavljen podvoz. Vir: Arhiv PGD Lokev

Občina Sežana poziva vse oškodovance z območja sežanske občine, da prijavijo škodo, ki je nastala na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic poplav v obdobju med 15. in 18. septembrom 2022. 

Na spletni strani občine Sežana, kjer najdete vse obrazce, pojasnjujejo, kako prijaviti škodo na predpisanih obrazcih:

Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči;

Obrazec 3 – ocena škode na stavbah (uničen objekt), povzročene po naravni nesreči;

Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči;

Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi,  vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

Obrazci za prijavo škode so objavljeni v prilogah te objave, oškodovancem pa so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sežana.

Oškodovanci morajo izpolnjen in podpisan obrazec oddati v sprejemni pisarni Občine Sežana (pisarna št. 1) osebno ali po pošti na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, najkasneje do petka, 14. oktobra 2022, do 12. ure.

Vlagatelji naj na obrazec dopišejo telefonski kontakt, na katerega so dosegljivi, obrazcu pa priložijo tudi fotografije novonastale škode. Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu (2x).

Vir: Občina Sežana