SDS vložila interpelacijo zoper zunanjo ministrico Tanjo Fajon

Ministrica Tanja Fajon. Vir: Twitter (Tanja Fajon)

Ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon v SDS očitajo zlorabo diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije zaradi selektivnega zbiranja podpisov podpore volivk in volivcev za podporo kandidatki za volitve predsednika Republike Slovenije, s čimer je ustvarjena neenakost pred zakonom, ter kršitve 17. člena Zakona o zunanjih zadevah, ker se z namero o odpoklicu ni predhodno seznanilo predsednika Republike Slovenije, kar ima za posledico izgubljeno zaupanje v institucije pravne države in izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice za zunanje zadeve, navajajo.

Utemeljitev SDS, ki jo je stranka objavila na svoji spletni strani, objavljamo v celoti (nelektorirano).

Poslanec SDS Franc Breznik je na današnji novinarski konferenci spregovoril o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki jo je poslanska skupina SDS vložila v parlamentarni postopek.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ob imenovanju pred Državnim zborom Republike Slovenije dne 1. 6. 2022 prisegla: »Prisegam da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Omenjeno prisego izreče vsaka ministrica oziroma vsak minister skladno s 113. členom v povezavi s 104. členom Ustave Republike Slovenije po izvolitvi oziroma pred nastopom funkcije.

Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, je dne 30. 8. 2022 poslalo dopis z naslovom zadeve »Posredovanje naslova za prejemanje obrazcev podpore – dr. Nataša Pirc Musar« Državnemu zboru, vsem upravnim enotam v Republiki Sloveniji, Ministrstvu za zunanje zadeve – Konzularni sektor, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s priloženim Zahtevkom Volilnega štaba dr. Nataše Pirc Musar, ki je eni kandidatki, ki je zbirala podpisane obrazce podpore svoji kandidaturi postavilo v privilegiran položaj.

Kot je dejal poslanec Breznik, to predstavlja kršitev načela enakosti pred zakonom ter zlorabo volilnih pravil. Bistveno je, da bi moralo ob spoštovanju načela enakosti pred zakonom in zaradi varovanja enakosti na področju volilne pravice ministrstvo posredovati naslovnikom dopisa ministrstva naslove vseh kandidatov – istočasno ob začetku zbiranja podpisov podpor. Ali pa bi se moralo takega dejanja vzdržati.

V Slovenski demokratski stranki menimo, da v nobenem primeru ni dopustno s strani ministrstva kar posredovati vloge volilnega štaba samo za eno kandidatko uradnim institucijam, saj gre za očitno favoriziranje te kandidatke. Izgovarjanje na željo volilnega štaba navedene kandidatke je povsem brezpredmetno.

Pošiljanje naslova za pošiljanje obrazcev zgolj enega kandidata posebej – ostale kandidate dejansko postavlja v neenakopraven položaj, kar je zakonsko sporno, in ker gre za uresničevanje ustavne (volilne) pravice, tudi očitno ustavno sporno.

Na to je v odprtem pismu predsedniku Republike Slovenije g. Borutu Pahorju opozoril tudi dolgoletni zunanji minister in veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike dr. Dimitrij Rupel, da »Notranja, nato pa še zunanja ministrica sta ravnali v nasprotju z ustavo in zakoni Republike Slovenije. V četrtem odstavku 153. člena slovenske ustave beremo: Posamezni akti in dejanja državnih organov morajo temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.«

Pristojno ministrstvo je dolžno skrbeti za ustavnost in zakonitost volilnih postopkov in v teh postopkih spoštovati načelo enakosti in varovati enakost na področju volilne pravice. V SDS menimo, da je šlo pri tem za očitno in nesporno zlorabo javnih institucij v politične namene.

Po javni objavi zgoraj navedenega dopisa ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, so v začetku septembra sledili številni očitki, da ministrstvo za volilni štab dr. Nataše Pirc Musar dela nedopustno kampanjo in jo postavlja v privilegiran položaj.

S kritiko se je odzvala najavljena kandidatka dr. Nina Krajnik, ki tudi zbira podpise podpore k svoji kandidaturi. Skupaj z dr. Petrom Jambrekom sta na novinarski konferenci poudarila, da gre za protiustavno in nezakonito izrabo državnih institucij zgolj v prid dr. Nataši Pirc Musar. Temu stališču dr. Petra Jambreka je pritrdil tudi dr. Rajko Pirnat (oddaja 24ur, 2. 9. 2022). Med drugim so se s kritiko o diskriminatornosti oglasili v stranki Resni.ca in zahtevali, da v upravnih enotah in nekaterih zavodih objavijo naslov za oddajo podpore tudi za njihovo kandidatko.

Odzval se je tudi Ivo Vajgl, ki prav tako zbira podpise volivcev za predsedniško kandidaturo. Omenil je, da gre za nenavadno početje v predvolilni kampanji, v kateri bi morali imeti vsi kandidati zagotovljene enake možnosti in bi morali biti enako obveščeni. Po njegovi oceni je bil namen pobude volilnega štaba dr. Nataše Pirc Musar, da bi imela v postopku prednost pred drugimi kandidati, kar je moralno sporno početje. Kot nekdanji dolgoletni diplomat in zunanji minister se ne spomni, da bi zahteva o objavi naslova kandidata kadarkoli prišla na diplomatsko predstavništvo.

V volilnem štabu dr. Vladimirja Prebiliča so za N1 povedali, da jih je poslani dopis Ministrstva za notranje zadeve negativno presenetil. Od ministrstva bi pričakovali, da v luči transparentnosti in enake obravnave naroči vsem upravnim enotam in pristojnim ministrstvom, da vse kandidate obravnavajo enako in torej objavijo naslove vseh. »Takšna neenaka obravnava ene kandidatke pa se nam zdi nenavadna,« so dodali v njegovem štabu.

Glede na navedeno in odzive vseh kandidatov bi opravičeno pričakovali, da bi vsi prejemniki zgoraj navedenega dopisa Ministrstva za notranje zadeve z dne 30. 8. 2022 pozvali k enaki obravnavi in od ministrstva zahtevali pojasnilo oziroma informacijo o vseh kandidatih, ki so se priglasili k zbiranju podpisov podpore k predsedniški kandidaturi. Le tako bi omogočili preglednost ter enako obravnavo vseh, ki so se odločili za kandidaturo s podporo volivk in volivcev ter za zbiranje podpisov podpore.

Iz vsebine pojasnila na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve dne 1. 9. 2022 in informacije objavljene na tvitu dne 1. 9. 2022, je razvidno, da naj zahteva kandidatke dr. Nataše Pirc Musar kam naj pošiljajo podpisane obrazce ne bi bila edina in da naj bi ministrstvo dopise poslalo za dve kandidatki. Pri tem poudarjamo, da je bilo to pojasnilo podano po številnih opozorilih na nezakonito in ustavno sporno zlorabo javnih oziroma državnih institucij zgolj v prid eni kandidatki, ki je zbirala podpise podpore predsedniški kandidaturi in s tem na diskriminatornost. Zanimivo pri tem pa je, da pa ni javno objavljenega podatka, podobno kot pri dr. Nataši Pirc Musar, za katero kandidatko naj bi šlo.

Dodatno, sukcesivno, po opozorilu na zgoraj navedenega sporno dejanje, naj bi z ministrstva posredovali še več navodil za zbiranje podpisov za posamezne kandidate, vendar o tem, kar je zanimivo in odpira številna vprašanja o transparentnosti postopkov, ni javno objavljenih podatkov:
– dne 5. 9. 2022, po tistem, ko je bil posredovan dopis Ministrstva za notranje zadeve 30. 8. 2022 in opozorjeno na kršitev nepristranskosti do ostalih kandidatov, naj bi v kratkem časovnem razmaku prišla navodila za zbiranje podpisov za tri kandidate.
– dne 7. 9. 2022 naj bi prišlo navodilo za zbiranje podpisov za enega kandidata.
– dne 13. 9. 2022 naj bi prišlo navodilo za zbiranje podpisov še za enega kandidata.

V SDS menimo, da navedeno še dodatno utrjuje kršitev nepristranskosti do ostalih kandidatov do ostalih kandidatov, ki za to možnost niso vedeli. Kar diskriminatornost ravnanja samo še utrjuje.

Iz medijev smo po opozorilu na sporno ravnanje izvedeli, da so pozivu sledili tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je z elektronskim sporočilom – depešo, ki ni imela oznake, da gre za kakršnokoli diplomatsko komuniciranje, ni določala, kdo je lahko z njo seznanjen, zaprosilo vsa diplomatska konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega lahko volivci pošiljajo podpise za kandidaturo dr. Nataše Pirc Musar za predsedniško kandidaturo.

V SDS menimo, da je s tem prišlo do zlorabe mreže diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije zaradi selektivnega zbiranja podpisov podpore volivk in volivcev za podporo dr. Nataši Pirc Musar kot kandidatki za volitve predsednika Republike Slovenije, s čimer je ustvarjena neenakost pred zakonom.

Pri predmetni vsebini elektronskega sporočila – depeše Ministrstva za zunanje zadeve, ki je vezana na dopis Ministrstva za notranje zadeve, z dne 30. 8. 2022, in naslovom zadeve »Posredovanje naslova za prejemanje obrazcev podpore – dr. Nataša Pirc Musar« Državnemu zboru, ki je bilo naslovljeno vsem upravnim enotam v Republiki Sloveniji, Ministrstvu za zunanje zadeve – Konzularni sektor, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s priloženim Zahtevkom Volilnega štaba dr. Nataše Pirc Musar, gre za vsebino, ki je javna in nima narave ne depeše ne tajnosti.

Tudi sama narava njene vsebine ni takšna, da bi bila stopnjevana. Niti, da bi bila utemeljena njena stopnjevanost. V SDS menimo, da je šlo pri naročilu konzularnega sektorja MZZ za zlorabo depešnega sistema v korist enega kandidatke. Vsebina dopisa, ki eno kandidatko, ki je zbirala podpisane obrazce podpore svoji kandidaturi postavilo v privilegiran položaj, je bila že večkrat objavljena. Kot taka tudi sama narava sporočila ni takšna, da bi bila utemeljeno stopnjevana s stopnjo tajnosti. Še več, takšno sporočilo predstavlja informacijo javnega značaja.

Zato gre z dopisom Ministrstva za notranje zadeve z dne 30. 8. 2022 in posledično pri posredovanju predmetnega elektronskega sporočila tudi za kršitev četrtega odstavka 153. člena Ustave Republike Slovenije, ki ureja usklajenost pravnih aktov: »Posamezni akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.«

V SDS menimo, da gre pri tem, ko je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 15. 9. 2022, sprejela predlog o odpoklicu veleposlanika v Združenih državah Amerike g. Toneta Kajzerja zaradi kršitve Zakona o zunanjih zadevah, domnevno zaradi zlorabe zaupnega depešnega sistema Ministrstva za zunanje zadeve, za nedopustno zlorabo državnih oziroma javnih institucij v politične namene in za kršitev Zakona o zunanjih zadevah, ker predsednik Republike Slovenije z namero vlade za sprejetje sklepa o njegovem odpoklicu ni bil predhodno seznanjen, kot to določa 17. člen Zakona o zunanjih zadevah. Ministrica za zunanje zadeve ga. Tanja Fajon je s tem, ko se ni posvetovala o odpoklicu s predsednikom Republike Slovenije neposredno kršila Zakon o zunanjih zadevah.

Prav tako opozarjamo, da bi moralo Ministrstvo za zunanje zadeve zlorabo depešnega sistema jasno in nedvoumno dokazati.

Predsednik Republike Slovenije je dne 20. 9. 2022 podpisal ukaz o odpoklicu veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike g. Toneta Kajzerja in sledil predlogu ministrstva za zunanje zadeve in Vlade Republike Slovenije. Ob tem je izrazil nezadovoljstvo, ker z namero Vlade Republike Slovenije za sprejetje sklepa o njegovem odpoklicu ni bil predhodno seznanjen, kot to določa 17. člen Zakona o zunanjih zadevah. Zavzel se je, da bi bil postopek odpoklica veleposlanika enak postopku imenovanja.

V postopku imenovanja veleposlanika je določeno, da minister za zunanje zadeve predsednika republike seznani s predlogom, ki ga namerava poslati vladi, predsednik republike pa podpiše izjavo, da se je minister z njim posvetoval. Takega dokumenta v primeru odpoklica praksa odpoklica ne pozna.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor meni, da je šlo pri odločitvi za odpoklic veleposlanika g. Toneta Kajzerja za nesorazmeren ukrep, saj kršitev predpisa ni imela neposrednega škodljivega vpliva za slovenske zunanjepolitične interese.

V SDS menimo, da je šlo pri navedenem za očitno in nesporno zlorabo javnih institucij v politične namene.

Ob tem opozarjamo na časovno sosledje in poročanje glede dogajanja preiskave suma zlorabe z dokumenti ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki jih uporablja v komunikaciji med uslužbenci po mreži diplomatsko konzularnih predstavništev, pritiskov na veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter predloga njegovega odpoklica.

Glede navedenega velja izpostaviti poročanje Siola, iz katerega je razvidno, da so z Ministrstva za zunanje zadeve dne 12. 9. 2022, ko so preverjali neuradne informacije, da naj bi Marti Kos predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob ponudil položaj veleposlanice v Združenih državah Amerike, če se umakne iz tekme za predsednico Republike Slovenije, prejeli informacijo, da »Nikakor ne drži, da se na veleposlanika RS v ZDA izvajajo kakršni koli pritiski, da bi predčasno odstopil pred koncem svojega mandata. Drugih navedb medijev v ministrstvu za zunanje zadeve ne komentiramo,«.

Da na veleposlanika ne pritiskajo, so odgovorili v istem času, ko so veleposlanika Toneta Kajzerja poklicali na zagovor pri generalni sekretarki Ministrstva za zunanje zadeve. S primerom je bil seznanjen tudi predsednik vlade, poročalo Delo. Ta naj bi ministrici za zunanje zadeve, naročil, da v primeru dokazane zlorabe sproži postopek odpoklica veleposlanika – kar pomeni, da so bili na Ministrstvu za zunanje zadeve obveščeni o dogajanju.

Informacija, zaradi katere so sprožil postopek proti veleposlaniku, bi morala biti javna. O tej pravici bi morali biti obveščeni vsi kandidati, sicer predsedniške volitve, ki so pred nami, ne bodo pregledne in poštene.

Glede na navedeno se ni mogoče znebiti vtisa, da je edini razlog predloga Ministrstva za zunanje zadeve, ki ga vodi ministrica Tanja Fajon, za odpoklic veleposlanika Toneta Kajzerja politično motiviran. K temu napeljuje zgoraj navedeno časovno sosledje in tudi hitrost postopka, kot ga je izvedlo Ministrstvo za zunanje zadeve brez jasne in nedvoumne ugotovitve dejanskega stanja. Ob tem ponovno opozarjamo, da gre samo za prepis dopisa Ministrstva za notranje zadeve in po vsebini predstavlja tudi informacijo javnega značaja.

Dodajamo, da Tone Kajzer niti za trenutek ni ogrozil varnosti slovenskega depešnega sistema oziroma diplomatske komunikacije, saj v depeši ni bilo popolnoma nič novega v primerjavi z že navedenim dopisom Ministrstva za notranje zadeve z dne 30. 8. 2022, ki je tudi informacija javnega značaja.

Poudarjamo, da navedena depeša pravzaprav sploh ni bila diplomatska depeša, ampak zgolj dobesedni povzetek dopisa Ministrstva za notranje zadeve, ki je bil pred tem, kot že zgoraj navedeno, posredovan in je krožil po ministrstvih, vseh slovenskih upravnih enotah in drugih javnih ustanovah.

Pri navedeni zadevi je šlo predvsem za opozorilo, skrajno problematično, obsojanja vredno, neprikrito in splošno znano dejstvo v zvezi z uporabo državnih ustanov za politično propagando ene same predsedniške kandidatke, pri čemer je ta kandidatka nekaj let nazaj dejansko zagovarjala neomejeno in neovirano uporabo depešnega sistema Ministrstva za zunanje zadeve za rušenje ugleda in povzročanje nepopravljive škode Republiki Sloveniji. Veleposlanik Tone Kajzer je tako pri tem dejansko opozoril na omenjeno nezakonito ravnanje.

Veleposlanik Tone Kajzer, ki je bil odpoklican, je karierni diplomat in ima dolgoletne diplomatske izkušnje, kar je razvidno iz javnih informacij in objav, z namenom krepitve gospodarskega, tehnološkega in investicijskega sodelovanja.

Zgoraj opisana ravnanja ministrice Tanje Fajon pomenijo, da ni primerna za vodenje Ministrstva za zunanje zadeve, zato v SDS Državnemu zboru RS predlagamo, da po opravljeni razpravi izreče nezaupnico Tanji Fajon in jo s tem razreši s funkcije ministrice za zunanje zadeve.

Celotno besedilo interpelacije se nahaja TUKAJ.

Vir: SDS