SDS poskrbela za stanovanjsko problematiko v Sloveniji

FOTO: D.K.

V Slovenski demokratski stranki so pripravili zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki je bil šestega aprila letos v državnem zboru tudi sprejet in bo z lastniškega vidika reševal stanovanjsko problematiko mladih.

S spremembami gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora in stanovanjskega zakona se pospešuje stanovanjska gradnja, zato je na podlagi že začetih projektov in projektov v fazi načrtovanja predvideno, da bo samo stanovanjski sklad v prihodnjih petih letih na trgu ponudil skoraj štiri tisoč novih najemnih stanovanj, dodatnih 1500 stanovanj pa bodo zaradi vladnih spodbud in spremenjene zakonodaje po vsej Sloveniji zgradili tudi mestni in občinski skladi.

Od nastopa tretje vlade Janeza Janše pa do konec letošnjega leta bo tako zgrajenih že 1860 novih javnih najemniških stanovanj, kar predstavlja kar 5,5 krat več stanovanj, kot so jih v zadnjih 10 letih zgradile vse leve vlade skupaj, ki so zgradile samo 340 javnih najemniških stanovanj.

Za vse tiste mlade, ki pa želijo svoje stanovanjske vprašanje reševati z najemom stanovanja, pa so v SDS z dodatnimi viri financiranja in spremenjeno zakonodajo, stanovanjske sklade v lasti države in občin spodbudili, da bodo do leta 2027 na trgu ponudili kar 5.500 novih javnih najemniških stanovanj.

Poglavitne rešitve zakona so:

  • vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 mio EUR do konec leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite (mladih fizičnih oseb, starosti do 38 let, ki so državljani RS s prijavljenim stalnim prebivališčem in ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in imajo povprečno plačo zadnjih 3 mesecev nižjo od 1,5 kratnika povprečne neto plače v RS in njegovi skupni dohodki in dohodki iz kapitala, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5 kratnika povprečne neto plače v RS, ali so člani mlade družine, ki je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen),

  • POMEMBNO – kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svoje prvo stanovanjsko vprašanje, ki vključuje : prvi nakup, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja,

  • določa se tudi, da bo maksimalna višina kredita, za katero bo lahko izdano jamstvo po tem predlogu zakona največ 200.000 EUR, ročnost kredita bo omejena na največ 30 let, pri tem pa bo kreditojemalec moral kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti določen delež lastne udeležbe pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja,

  • vse postopke in posle v zvezi z stanovanjsko jamstveno shemo bo vodila SID banka

Spletno uredništvo