Sanirali bodo drevored pinij med Koprom in Izolo

FOTO: Občina Izola

Izolska komununala je v sodelovanju z občino danes začela s sanacijo drevoreda pinij vzdolž kolesarsko sprehajalne poti med Izolo in Koprom.

 

Sanacija dreves je načrtovana v skladu s pridobljenim arborističnim mnenjem, soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine in strokovnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, vključuje pa obrezovanje suhih in poškodovanih vej dreves ter odstranjevanje rastlinja, ki se z brežin zarašča v krošnje dreves in ovira rast pinij, sporočajo izolski občinarji.

“Drevored pinij, ki krasi obalno cesto je bil posajen predvidoma v 30. letih 20. stoletja in šteje skoraj 60 dreves. Pinije tako že skoraj celo stoletje kljubujejo številnim neugodnim dejavnikom, kot so morska sol, močna burja, poškodbe debel zaradi prometnih nesreč in poškodbe koreninskega sistema ob izvajanju del na cesti. Poleg vsega pa se je zaradi pomanjkljivega vzdrževanja drevoreda v preteklosti med pinije zaraslo še grmičevje in druga drevesa, ki omejujejo in izpodrivajo rast pinijevih dreves. Vse našteto je vplivalo na to, da so danes nekatera drevesa v drevoredu v precej slabem stanju in rastni kondiciji, zaradi česar sta Komunala Izola in Občina Izola pristopili k pridobitvi strokovnega mnenja o stanju drevoreda na obalni cesti in na podlagi slednjega še kulturnovarstvenega soglasja za izvedbo arborističnih ukrepov, izdanega s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, ter strokovnega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.”

Komunala je s pomočjo zunanjega izvajalca začela z odstranjevanjem rastlinja, ki se z brežin zarašča v drevored, in obrezovanjem suhih ter poškodovanih vej na posameznih pinijah. Sanacija naj bi pozitivno vplivala tako na rast kot na izgled obalne ceste.

Vir: Občina Izola