Rodnost v koprski občini vztrajno pada, jeseni v šolo manj prvošolčkov

FOTO: Pixabay

Prejšnji teden so na koprskih osnovnih šolah potekali vpisi otrok v prve razrede za šolsko leto 2021/22. V šolske klopi bodo prvič sedli otroci, rojeni leta 2015, ki bodo letos dopolnili šest let. Ker od tega leta koprska občina beleži trend upada števila rojstev otrok, je vpisov v šole nekoliko manj kot prejšnja leta.

 

Otroci, rojeni leta 2015, bodo septembra prvič sedli v šolske klopi. Zaradi ukrepov in priporočil NIJZ so vpisi potekali drugače, koprske osnovne šole so jih izvedle med 16. in 19. februarjem. Na podlagi zakona o osnovni šoli so imeli starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo, prav tako lahko za svojega otroka organizirajo izobraževanje na domu.

650 vabil k vpisu v osnovne šole

V Mestni občini Koper (MOK) so starši otroke vpisovali v eno od enajstih osnovnih šol. Koliko jih bo dejansko jeseni sedlo v šolske klopi, še ni znano, šole so poslale skupno 650 povabil k vpisu.

Starši so lahko otroke vpisali v šolski okoliš glede na stalno ali začasno prebivališče, imajo pa do konca tega meseca možnost podati vlogo za prepis otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, a le, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in če so izpolnjeni pogoji, skladno z Uredbo Vlade Republike Slovenije.

Po prejetju vlog bodo šole skupaj z ustanoviteljico, koprsko občino, odločale o razporeditvi učencev iz skupnih okolišev. Ustanoviteljica je dolžna zagotavljati enakomerno razporeditev učencev glede na zmogljivost oziroma prostorske možnosti posameznih šol.

Rodnost v Sloveniji upada, v Kopru nič drugače

Čeprav je v Sloveniji iz leta v leto več prebivalcev, rodnost vztrajno pada. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je v Sloveniji med leti 2008 in 2017 vsako leto rodilo več kot 20.000 otrok, leta 2018 je bila ta številka prvič po dolgih letih manjša, enako je bilo leto kasneje. Za primerjavo velja izpostaviti leto 2010, ko se je v Sloveniji rodilo 22.343 otrok, kar je največ po letu 1990.

Trend padanja rodnosti zaznavajo tudi v koprski občini, so sporočili s koprske občine. “Po zbranih podatkih se je v MOK med letoma 2006 (476 rojenih otrok) in 2014 (625 rojenih otrok) število rojenih otrok v posameznem letu vztrajno višalo, po tem letu pa se je trend obrnil. Leta 2015 se je tako rodilo 566 otrok, leta 2020 pa 440, kar je po letu 2001 najnižje število rojstev pri nas. Jeseni bo zato v šole zakorakalo manj otrok kot v preteklih letih, nižji vpis pričakujemo tudi v prihodnosti,” so sklenili.

Vir: Ekopercapodistria/Uredništvo