Razpisan posvetovalni referendum za nastanitev migrantov

Referendum, kot najvišja demokratična oblika odločanja ljudstva, je v Sloveniji že davno postal samo opomba v političnih igrah. Tako bo tudi izvedba referenduma v Ilirski Bistrici posvetovalne narave, krajani pa se bodo morali zanesti na župana Rojca iz vrst Socialnih Demokratov, da bo ta upošteval njihovo ljudsko voljo.

Referendum bo izveden v nedeljo, 31. Marca 2019, vprašanje na glasovnici pa se bo glasilo »Ali ste za to, da se v Občini Ilirska Bistrica postavi sprejemno-registracijski center za migrante?«. Odločitev za občanke in občane bo tako »ZA« ali »PROTI«.

Referendum se je razpisal na podlagi sklepov 10. izredne občinske seje, ki je potekala 6. Septembra 2018 in vsebuje naslednje besedilo v prvi točki:
“Občinski svet Občine Ilirska Bistrica nasprotuje integriranju beguncev in migrantov v Občini Ilirska Bistrica in kakršnikoli nastanitvi vseh, ki so nelegalno prestopili državno mejo. Poleg tega Občinski svet Občine Ilirska Bistrica odločno nasprotuje kakršni koli nastanitvi ali sprejemu in registraciji tujcev oziroma umestitvi sprejemno registracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica.”

Referendumska kampanja v Občini Ilirska Bistrica se bo tako pričela s 1. Marcem 2019.

Uredništvo