Prvemu možu Zdravstvenega doma Izola odvetniške račune plačujemo davkoplačevalci!?

Evgenij Komljanec je v preiskavah. FOTO: Facebook/Ponosni na Izolo

IZOLA – Slovenske novice razkrivajo, da vršilcu dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma Izola, ortodontu Evgeniju Komljancu odvetniške račune plačuje javni zdravstveni zavod, ki ga vodi.

 

Spomnimo, začelo se je s preiskavo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) februarja 2018, del sumov kaznivih dejanj, ki naj bi jih storil, je KPK istega leta odstopila koprskim kriminalistom. Tiskovna predstavnica PU Koper, višja inšpektorica Anita Leskovec je 12. februarja 2019, o tem poročala: “Gospodarski kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije PU Koper so konec leta 2018 zaključili predkazenski postopek zoper direktorja in  njegovega nekdanjega ožjega sodelavca, oba v času storitve kaznivega dejanja  zaposlena  v  enem  od  javnih  zdravstvenih zavodov na območju PU Koper. Predkazenski postopek se je pričel na podlagi obvestila KPK. S  kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljeni direktor javnega zdravstvenega zavoda v letu 2011 del dodeljenih javnih sredstev uporabil v nasprotju  z  nameni,  za  katere  so bila dodeljena zavodu. To je direktor storil  izključno  z  namenom,  da  bi  sam  prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval  njegov  takratni  podrejeni  sodelavec. Sodelavec mu iz lastnih sredstev ni mogel vrniti dolgovanega denarja, zato se je direktor zavoda odločil, da bo sodelavcu neupravičeno priskrbel denar javnega zavoda, katerega še danes vodi in upravlja. To je storil tako, da je sodelavcu neupravičeno odobril izplačilo odpravnine, ki je bila približno 7.000 evrov višja od  zakonite, nakar je nekdanji sodelavec nezakoniti del odpravnine nakazal direktorju na njegov osebni bančni račun,” so v obvestilu za javnost navedli policijski inšpektorji.

Račun je plačal ZD Izola, KPK pravi, da ima direktor status fizične osebe. FOTO: Zaslonski posnetek, Slovenske novice

“Direktor zavoda je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, po 1. odstavku 240. člena kazenskega zakonika, nekdanji sodelavec pa po 38. členu pomoči pri istem kaznivem dejanju, saj mu je pri tem pomagal. Za  kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do petih let,” so obvestili medije. Po poročanju časopisa je ta zadeva v obravnavi Okrožnega sodišča v Kopru.

FOTO: Zdravstveni dom Izola

KPK direktorja preiskuje kot fizično osebo, račune plačuje ZD Izola

Časopis je danes objavil enega od štirih računov, iz katerega je razbrati, da odvetniške račune, ki so izdani zaradi zagovarjanja v preiskavi KPK plačuje ZD Izola, vse skupaj pa je za preiskavo, ki še ni končana, ZD Izola bojda plačal 4.383,80 evra.

KPK je razjasnila tri stvari; Komljanca zaradi suma korupcije ter suma kršitve etike in integritete javnega sektorja preiskujejo kot fizično osebo, ZD Izola ni v preiskavi in da je načeloma nedovoljena praksa, da v. d. direktorja za zasebne namene najame odvetniško družbo, ki zastopa tudi javni zdravstveni zavod, ki ga vodi: “Ravnanje ustreza definiciji nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in predstavlja realno korupcijsko tveganje oziroma tveganje za nastanek nasprotja interesov in je zato v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije ali službe po ZIntPK,” je za Slovenske novice povedala KPK in še, da bo zaradi plačil odvetniških storitev preverila konkretne sume kršitev. Revizijo za pobudo ima na mizi tudi Računsko sodišče, so potrdili iz kabineta predsednika.

Račune plačuje iz svojega žepa

V. d. direktorja je pojasnil svojo plat zgodbe, da si vse račune plačuje sam in da odvetniška družba Fincinger iz Ljubljane za ZD Izola storitve opravlja že od leta 2017. Odgovor, ki ga je za časopis podal Evgenij Komljanec, se v celoti glasi takole: “ZDI je pričel poslovati z odvetniško družbo že v letu 2017, takrat v okviru sodelovanja z odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji, za zadeve, ki so se nanašale izključno na ZD Izola. Z družbo smo poslovanje nadaljevali v letu 2018 v zadevah, ki se nanašajo na ZDI, za kar je bil tudi izdan račun.” Dodal je, da vse zadeve, ki se vodijo zoper njega osebno, plačuje osebno kot fizična oseba in so obračunane ločeno od storitev, ki so opravljene za ZD Izola.” Trditve, da bi davkoplačevalci plačevali storitve zanj, pravi, niso resnične.

Kot smo poročali v nedeljo, naj bi izolski občinski svetniki na današnji dopisni seji, med drugim glasovali tudi o novi podelitvi mandata Komljancu, ki je v občinski koaliciji in bi zdravstveni dom v primeru potrditve, vodil naslednja štiri leta. M. K.