Preprečite zmrzal vodomerov in inštalacije za preprečitev dodatnih stroškov

Temperature pod ničlo bodo tudi na Primorskem v naslednjih dneh

Nadpovprečno nizke temperature, celo v obalnem delu Slovenije prinašajo nevšečnosti, kot je morebitna zmrzal vodovodnih inštalacij in vodomerov. Vodovodna podjetja, med njimi tudi Rižanski in Kraški vodovod opozarjajo svoje odjemalce, da morajo ti sami poskrbeti za toplotno izolacijo inštalacije ter predvsem vodomerov. V primeru zmrzali bodo uporabniki sami morali plačati menjavo vodomera, katero pa lahko opravi samo pooblaščeni izvajalec podjetij za oskrbo z vodo.

Preprečevanje zmrzali

V naslednjih dneh vam svetujemo, da preverite stanje vašega vodomera in okolje v katerem je vgrajen vodomer. Ogroženi so vodomeri izvedeni v zidnih nišah na fasadah ter tisti v vodomernih jaških. Izpostavljene cevi in vodomer obložite z izolacijskim materialom, z dodatnim materialom za pokrivanje pa preprečite kroženje mrzlega zraka. V primeru, da se pojavi zmrzal na inštalaciji, poskrbite za kroženje vode po cevnem sistemu, saj boste tako preprečili zamrznitev vode v samih ceveh.

V primeru, da pride do zamrznitve, morate o tem obvestiti vaše vodovodno podjetje ter se dogovoriti za menjavo poškodovane opreme. Stroške izredne menjave nosi naročnik sam, prav tako pa je naročnik tudi odgovoren za porabo vode. Zato v primeru, da sumite na morebitno zamrznitev inštalacije preverjajte morebitno povečano porabo vode, kar bi lahko nakazovalo na počeno inštalacijo, skozi katero voda odteka.

Sebastjan J