Predstavljena idejna zasnova prenove Komenskega Velikega trga – 1. del

Tako naj bi izgledal po novem Komenski Veliki trg

V Kulturnem domu v Komnu je bila včeraj predstavljena zasnovna ideje o prenovi Velikega trga. Kljub nestrinjanju krajanov s predstavljenim predlogom, so po dobri uri in pol razprave z županom Markom Bandellijem krajani našli zgolj eno skupno točko, da je potrebno začeti, saj center Komna, tudi pod Bandellijevim županovanjem že predolgo stagnira.

Zapletlo se je že na začetku, Občinska uprava je namreč vabila za predstavitev poslala zgolj gospodinjstvom v Komnu in tako iz razprave izključila občane iz okoliških vasi, ki pa, kot je kasneje povedal župan Bandelli tudi »”Potrebujejo” prenovo Velikega trga, saj je zanje Komen upravno središče s pošto, banko, trgovino itd.«
Predstavitev je pričel Jernej Živic iz Arhipelag d.o.o., ki je preko 100 zbranim v Kulturnem domu na velikem platnu pričel predstavljati elemente prenove trga. Po osnovni predstavitvi je besedo podal krajanom, ki pa so najprej povprašali o novi lokaciji trenutnega osrednjega elementa Velikega trga, spomenik padlim borcem NOB in Izgnancem, umrlim v izgnanstvu. Ta naj bi novo lokacijo našel poleg avtobusnega postajališča, po dodatnih vprašanjih o parkiriščih in drugih spremembah pa je besedo prevzel župan Občine Komen, Marko Bandelli.

Župan Bandelli je zbranim najprej pojasnil okoliščine o premiku spomenika, da »Je občina Komen pridobila vse potrebne podatke iz Ministrstva za kulturo glede njegovega premika ter da spomenik pod seboj ne hrani človeških trupel.« Njegovo novo lokacijo je Občina Komen umestila poleg avtobusne postaje, ki bo stala pred kulturnim domom, župan Bandelli pa je ob negodovanju zbranih pojasnil, da ga lahko tako ali tako premaknejo kamorkoli.

Ob predstavitvi je bilo zbranim tudi očitno, da se večina parkirišč umika iz Velikega trga. Kot je pojasnil Bandelli, se ta umikajo na novozgrajeno parkirišče pred povečano lokalno trgovino Tuš in v bližnjo garažno hišo, ki »Jo bo Občina Komen gradila v javno-zasebnem partnerstvu in je nujno potrebna za nadaljnji razvoj občine.«, saj naj bi nudila tudi parkirišča za dve novi večstanovanjski stavbi v Komnu, katerih gradnjo načrtuje Občinska uprava.

Parkiranje razen strankam trgovine Tuš trenutno ni dovoljeno

Župan Bandelli, ki je udeležencem zagotavljal, da bo Tuš, kot investitor v novo asfaltirano parkirišče pred razširjeno trgovino zagotovil iz Velikega trga umaknjena parkirišča, pa očitno ne pozna niti trenutne ureditve. Tuševo trenutno parkirišče je namenjeno zgolj njihovim kupcem, tudi v bodoče pa je verjeti, da Tuš ne bo dobrovoljno delil svoje trgovsko parkirišče za reševanje parkirne stiske Komenske občine, ki bo nastala s preureditvijo Velikega trga.

Zgodovinski spomin Izgnancev in osrednji spomenik

Osrednji element Velikega trga je spomenik, na katerem so vklesana imena padlih borcev NOB in Izgnancev, ki so po nacističnem požigu Komna in okoliških vasi leta 1944, v Nemčiji za vedno izgubili svoja življenja.

Osrednji spomenik v Komnu

Ni jih bilo veliko tistih, ki so pretrpeli nacistične grozote in se uspeli vrniti v domovino, še manj je danes živih tistih, ki o teh dogodkih pripovedujejo iz osebnih doživetij. A tragedija požiga vasi je vaščane, ki so se uspeli vrniti, njihove družine in kasnejše generacije globoko zaznamovala. Sama lokacija spomenika v središču Velikega trga, v centru Komna pa nakazuje na osrednjo vlogo opomina na ta grozodejstva in trpljenje, ter izgnanstvo domačinov, ki je globoko vpeto v samo življenje Komna še danes.

Zato se s premetavanjem osrednjega vaškega spomenika po Velikem trgu zdi, da Arhipelag d.o.o. niti približno ni upošteval pomena tega spomenika, ali pa ni dobil ustreznih navodil iz Občinske uprave. Pri čemer se je potrebno vprašati ali se župan Bandelli sploh zaveda tragičnosti zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali Komen, ali pa mu ni mar za trpljenje vaščanov, ki s temi spomini še vedno živijo iz dneva v dan.

V dobri uri in pol razprave so se krajani dotaknili še številnih vprašanj, od selitve lokalne knjižnice, namembnosti ostalih prostorov, kraške arhitekture na novih stavbah in turistično gostinske ponudbe, kar pa bomo objavili v nadaljevanju prispevka.

Sebastjan J