Predstavitev Štrekeljeve razglednice in priložnostnega žiga – Galerija

Priložnostni žig

V knjižnici Srečka Kosovela, pe Komen so v petek predstavili razglednico in priložnostni žig Pošte Slovenije ob slovesni obletnici. Josip Štrekelj, ki se je rodil v Komnu 21. Aprila 1868, je bil poznan kot učitelj, predvsem pa kot sadjar in vrtnar. Zaslužen je za ustanovitev drevesnice, sadjarskega društva, hranilnice, zavarovalnice ter bralnega društva in društva Sokol. Njegov vpliv pa je bil odločilen za ustanovitev podobnih organizacij in društev tudi drugod po Krasu.

Še danes lahko v Komnu obiskovalci najdejo kal, na katerega opominja v kamen vklesano sporočilo, da je bil popolnoma očiščen leta 1879. Ta kal je stal pred Štrekeljevo drevesnico.

Dogajanje ob predstavitvi je povezoval Gorazd Budal, filatelist iz Kopra, s koreninami v Komnu, ki je zaslužen za idejo obeležitve visokega jubileja. Ker je bil med vojno Komen z okoliškimi vasmi požgan zaradi vojnih dogodkov, je Gorazd izpostavil pomembnost zgodovinskega spomina. Za sodelovanje pri počastitvi visokega jubileja je za finančno donacijo zaprosil tudi občino Komen, kjer pa ga je župan Marko Bandelli zavrnil z besedami, da to ni zanimivo za Občino Komen. Kot je to v navadi liberalnih politikov, ti poznajo zgodovino zgolj od leta 1941 dalje, kar pa je bilo pred komunistično revolucijo, pa zanje ni pomembno.

Gorazd Budal je ob predstavitvi še izpostavil, da je pomembno ohranjati zgodovinski spomin in ob enem počastiti velike zgodovinske osebnosti Slovenije, ki so zaslužne za družbeni razvoj in napredek takratnega prebivalstva na območju današnje Slovenije.

Sebastjan J