Pred 30 leti smo izglasovali samostojno Slovenijo

23. december 1990.

Danes obeležujemo dogodek, ki je bil prelomen in edinstven v zgodovini slovenskega naroda. 26. decembra 1990 je bil razglašen izid plebiscita o samostojnosti. Slovenke in Slovenci smo glasovali ZA. Za svobodno in samostojno Slovenijo.

 

Dan pred svetim večerom leta 1990 je potekal referendum, na katerem se je odločalo o slovenski samostojnosti in neodvisnosti. Vprašanje na glasovnici je bilo: “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?”

Ob izražanju želje po samostojnosti smo pokazali veliko enotnost. Enotnost, ki ji v zgodovini slovenskega naroda še nismo bili priča. Republiška volilna komisija je ob izidu glasovanja ugotovila, da se je glasovanja udeležilo 1.361.738 volilnih upravičencev oziroma 93,2 odstotka. Za samostojno Slovenijo je glasovalo 1.289.369 ali 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev, proti jih je bilo 57.800 oziroma 4 odstotke, 12.412 ali 0,9 odstotka glasovnic pa je bilo neveljavnih. 99.354 volilnih upravičencev se plebiscita ni udeležilo. Okoli 170 tisoč državljank in državljanov osamosvojitve Slovenije ni podprlo. Tistim, ki osamosvojitve niso podprli, Slovenija ni bila nikoli intimna opcija.

Decembra leta 1990 smo uresničili tisočletne želje naših prednikov o lastni državi
Odločitev, da se bo zgodil referendum, je padla novembra 1990 v Poljčah. Na posvetu so tedanji delegati vladne koalicije DEMOS in nekateri strokovni sodelavci sprejeli zgodovinsko odločitev. Gonilo odločitve, ki je nas uvrstila med zgodovinske narode, je bil dr. Jože Pučnik. Sestanku v Poljčah je v začetku decembra 1990 sledilo sprejetje Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta je med drugim narekoval, da se bo plebiscit zgodil 23. decembra in da mora republiška skupščina v šestih mesecih od dneva razglasitve plebiscitarne odločitve sprejeti ustavne in druge akte ter ukrepe, potrebne za osamosvojitev. Na podlagi tega sta bili 25. junija 1991 sprejeti Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracija o neodvisnosti, s čimer so bili postavljeni formalni temeljni slovenske samostojnosti.

Razglasitev rezultatov zgodovinskega referenduma 26. decembra 1990, ki je Slovenijo popeljal v samostojnost. Tam je dr. Jože Pučnik izrekel znamenite besede: “Jugoslavije ni več. Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo.”

Dan samostojnosti in enotnosti je spomin na čas, v katerem je v vsem svojem sijaju vzcvetela slovenska pomlad. To je bil čas iskanja osebne in nacionalne svobode, poudarjene domoljubnosti, čas upanja in vere v boljše življenje Slovenk in Slovencev. S strani slovenskega naroda je bila izkazana velika enotnost. Decembra leta 1990 smo uresničili tisočletne želje naših prednikov o lastni državi, zato bodimo na ta zgodovinski trenutek izjemno ponosni.

Leto kasneje sprejeta tudi slovenska ustava
Danes prav tako obeležujemo dan ustavnosti, v spomin na 23. december 1991, ko je takratna slovenska skupščina sprejela in razglasila slovensko ustavo. Z njo se je Slovenija od Jugoslavije odcepila tudi v pravnem smislu. Osnutek ustave je v podvinskem gradu avgusta 1990 pripravila skupina strokovnjakov, ki jo je vodil pravnik dr. Peter Jambrek. Po prvotnem načrtu bi morala biti ustava sprejeta že ob razglasitvi slovenske samostojnosti 26. junija 1991, a ker se takratni politični akterji še niso uskladili o vseh vprašanjih, je bila z več popravki sprejeta nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991.

Dr. Peter Jambrek, eden od očetov slovenske ustave ter plebiscita. Foto: STA

Vsem Slovencem in Slovenkam čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Sara Kovač/Nova24 TV