Požarna ogroženost že razglašena za Kraško-Primorsko regijo

Pričela je veljati velika požarna ogroženost v naravi, foto: Oste B

Uprava za zaščito in reševanje sporoča, da so zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti v naravi prepovedana požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

S koncem tega tedna je na območju občin Ankaran, Izola, Koper, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Divača, Hrpelje–Kozina, Komen, Sežana, Ajdovščina, Vipava, Brda, Kanal, Miren–Kostanjevica, Nova Gorica, Renče–Vogrsko in Šempeter–Vrtojba pričela veljati stopnja velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

V času razglašene požarne ogroženosti v naravi so povečanje svojih aktivnosti napovedali tudi inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter slovenska policija.

Uredništvo