Posvetovalni referendum za ustanovitev krajevne skupnosti Šared-Baredi bo na dan lokalnih volitev

Vir: Občina Izola

24. avgusta 2022 je Vaški odbor Šared vložil pobudo za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared-Baredi. Pobudi je odbor priložil zapisnik zbora krajanov Krajevne skupnosti Korte z dne 25. 7. 2022, seznam prisotnih ter izris katastrske meje predlagane Krajevne skupnosti Šared -Baredi. Vaški odbor Šared je utemeljil pobudo s stališča zemljepisnih, zgodovinskih, gospodarskih, upravnih, kulturnih in drugih značilnosti območja, na katerem se ustanavlja krajevno skupnost.

 

Na podlagi te pobude bi se naselji Šared in Baredi izločili iz sedanje Krajevne skupnosti Korte, ki bi po njuni izločitvi obsegala le še naselja Cetore, Korte, Malija in Nožed.

Občinski svet Občine Izola je na svoji 26. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel pobudo ter skladno z zakonodajo razpisal posvetovalni referendum, na katerem se bo ugotovilo volja volivcev naselij Šared in Baredi. Posvetovalni referendum bo izveden na dan lokalnih volitev, torej v nedeljo, 20. novembra 2022. Referendumsko območje zajema le območji, kjer naj bi nastala nova KS, torej naselji Šared in Baredi. Odločitev volivcev na posvetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov, torej izid posvetovalnega referenduma ni zavezujoč.

Vir: Občina Izola