(Poslansko vprašanje) Zakaj se voznikom z očali veljavnost vozniškega dovoljenja ne podaljša na 10 let?

Poslanec SDS Tomaž Lisec. Vir: SDS

Zakaj za podaljšanje vozniškega dovoljenja voznikom z očesno okvaro, ki nosijo očala, ne zadostuje samo zdravniško potrdilo okulista ali oftalmologa in je potrebno opraviti celoten pregled, pri čemer ob tem nastanejo tudi nemajhni stroški, ki jih v celoti nosi imetnik vozniškega dovoljenja?

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s pregledi za voznike z očali.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju (nelektorirano).

Spoštovani,

name se je v zvezi z opravljanjem zdravniškega pregleda za podaljšanje vozniškega dovoljenja obrnil državljan, ki ima očesno okvaro in nosi očala. Za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za vožnjo je vsakih 5 let vezan na opravljanje pregleda pri oftalmologu in potem še celotnega zdravniškega pregleda na medicini dela, prometa in športa. Opozoril je, da se nekaterim posameznikom iz podobnih razlogov podaljša vozniško dovoljenje za 10 let. Ob tem se zastavlja vprašanje neenakosti glede periodičnega ugotavljanja telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornih vozil. Prav tako se zastavlja vprašanje smiselnosti opravljanja celotnega kontrolnega zdravniškega pregleda za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za voznike, ki nosijo očala oziroma imajo očesno okvaro.

V začetku letošnjega leta se je spremenil pravilnik, ki ureja zdravniške preglede ugotavljanja telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornih vozil. Ta prinaša sicer nekaj sprememb pri pregledih za voznike z očali. Vendar še vedno ostajajo odprta vprašanja smiselnosti celotnega pregleda na medicini dela, prometa in športa v primeru, da gre za očesno okvaro in obstaja medicinska dokumentacija, iz katere to dejstvo izhaja ter same periodike pregledov z namenom podaljšanja vozniškega dovoljenja.  

V zvezi s tem Vas sprašujem naslednje:

1.    Zakaj za podaljšanje vozniškega dovoljenja voznikom z očesno okvaro, ki nosijo očala, ne zadostuje samo zdravniško potrdilo okulista ali oftalmologa in je potrebno opraviti celoten pregled, pri čemer ob tem nastanejo tudi nemajhni stroški, ki jih v celoti nosi imetnik vozniškega dovoljenja? 

2.    Zakaj voznikom z očesno okvaro, ki nosijo očala, ne zadostuje samo vpogled v obstoječo medicinsko dokumentacijo, kar bi predstavljajo tako časovni kot tudi finančni prihranek, predvsem pa bi to razbremenilo tudi samo zdravstvo? S tem bi lahko prispevali h krajšanju čakalnih dob v zdravstvu. Čakalna doba za pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa je že zdaj nad dopustno dolga.

3.    Kakšne prednosti dejansko predstavljajo letošnje spremembe pravilnika, ki ureja zdravniške preglede ugotavljanja telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornih vozil?

4.    Predlagam razmislek o tem, da se za voznike z očesno okvaro, ki nosijo očala, enotno podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja na 10 let, kot je že bilo v veljavi v preteklosti.

Vir: SDS