Poslanci in poslanke SDS se predstavijo: Delovali bomo za blaginjo Slovenk in Slovencev

Vir: SDS

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke ima 27 poslank in poslancev v državnem zboru. Objavljamo kratko biografijo poslank in poslancev.

Anja Bah Žibert

Rojena je 27. junija 1973 v Kopru, je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Opravljala je različne funkcije v SDS, med drugim je bila generalna sekretarka stranke, strokovna sodelavka poslanske skupine in predsednica podmladka stranke. Poslanka je od leta 2014, v zadnjem mandatu je bila predsednica odbora za zdravstvo. Njeno vodilo: Vaša beseda je zame najpomembnejša!

Franc Breznik

Rojen je 23. julija 1970, diplomiral je iz elektronike in ekonomije. Aktivno je sodeloval v vojni za Slovenijo, bil je tudi pripadnik prve častne čete SV. Med drugim je bil zaposlen v Steklarni Rogaška. Za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2011. Marca 2020 je postal državni sekretar na notranjem ministrstvu, nato se je vrnil v poslanske klopi. V prostem času uživa ob igranju kitare in petju. Smisel za glasbo je podedoval po svojem očetu. Najbolj je ponosen na moj doprinos pri osamosvojitvi in nastanku lastne države, ki sta zanj enkratno in neponovljivo dejanje v zgodovini vsakega naroda. Njegovo vodilo: Audiatur et altera pars – treba je prisluhniti tudi drugim.

Zvonko Černač

Rojen je 23. septembra 1962 v Postojni, po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Med drugim je bil pomočnik direktorja Postojnske jame, vodil je javni zavod Kobilarna Lipica. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2004, poslanec pa je bil še v mandatih 2008-2011 ter 2011-2014. Bil je tudi podžupan občine Postojna. Med letoma 2012 in 2013 je bil minister za infrastrukturo in prostor, v vladi Janeza Janše pa je leta 2020 postal minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Karmen Furman

Rodila se je 17. aprila 1980 v Mariboru, leta 2016 je magistrirala na mariborski pravni fakulteti. Pred izvolitvijo v DZ leta 2014 je bila direktorica občinske uprave v občini Poljčane. V iztekajočem se mandatu je vodila preiskovalno komisijo o nabavah v zdravstvu. Njeno vodilo: »Od življenja zahtevamo, da ima smisel – toda ima ga le toliko, kolikor smo mu ga sami sposobni dati« (Hermann Hesse).

Rado Gladek

Rojen je bil 26. maja 1967, prihaja iz Trzina, po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Je samostojni podjetnik, podžupan Trzina ter podpredsednik sveta stranke SDS. Rada v življenju vodi misel: Carpe diem. “Izrabi vsak dan, pri tem pa ne pozabi – danes je dan, zaradi katerega si bil zaskrbljen včeraj. Danes je vse, kar imaš. Naj vsak dan šteje!”

Jelka Godec

Rojena je 21. novembra 1969, prihaja iz Ponikve, po izobrazbi je univerzitetna profesorica fizike. Sprva je poučevala v srednji in osnovni šoli, nato pa vodila Ljudsko univerzo Šentjur. V DZ je bila izvoljena leta 2014 in 2018, v obeh mandatih je vodila preiskovalni komisiji o zdravstvu. Danes je državna sekretarka za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade. Njeno vodilo: Resnica, pravica, spoštovanje in sočutje. Samo z njimi na svoji strani lahko delaš z ljudmi in za dobro skupnosti.

Branko Grims

Rojen je bil 26. avgusta 1962 v Kranju, je magister politoloških znanosti. Bil je član prve demokratično izvoljene Skupščine RS, nato pa član državnega sveta. Bil je strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, leta 2004 pa je bil prvič izvoljen v državni zbor. V preteklem mandatu je bil predsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Alenka Helbl

Rojena je bila 25. oktobra 1965, prihaja iz Radelj ob Dravi. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in nemščine. Po nekajletnem poučevanju v osnovni šoli je 20 let poučevala slovenščino na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Najbližje so ji vrednote, kot so pravičnost in poštenost, svoboda in družina, zdravje. Zelo rada bere. Njen najljubši roman je To noč sem jo videl od Draga Jančarja, ki ga je v zadnjih letih prebrala večkrat. V poletnih mesecih rada poseže po res dobrih skandinavskih kriminalkah. Trenutno je za njo spet aktualna serija Igra prestolov.

Andrej Hoivik

Rojen je bil 13. januarja 1993, prihaja iz Škofje Loke, po izobrazbi je magister kemije. Leta 2020 je postal svetovalec v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, bil je podsekretar v službi za digitalno preobrazbo in sekretar strateškega sveta za digitalizacijo. Ker ga je naravoslovna znanost, predvsem elementarni deli življenja, najbolj pritegnila, se je po končani maturi vpisal na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani – smer Kemija, kjer je leta 2018 magistriral iz organske kemije. Kot študent je deloval v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in bil predsednik Študentskega sveta matične fakultete. Študentsko delo je opravljal v proizvodnji netkanega tekstila v podjetju Filc v Škofji Loki. Med študijem je inštruiral matematiko in kemijo.

Janez Janša (predsednik stranke)

Rojen je bil 17. septembra 1958 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani obramboslovec. Zaradi disidentske aktivnosti ga je maja 1988 aretirala slovenska tajna politična policija (SDV), priprt in pred vojaškim sodiščem brez pravice do obrambe s pomočjo civilnega zagovornika je bil obsojen na 18 mesecev zapora. V letih 1990–1991 je bil podpredsednik Slovenske demokratične zveze (SDZ), po prvih demokratičnih volitvah poslanec, pozneje predsednik sveta stranke. Leta 1993 je bil prvič izvoljen za predsednika SDS. Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi. Za poslanca je bil izvoljen ob vsakokratnih državnozborskih volitvah. Med leti 2004 in 2008 ter 2011 in 2012 je bil predsednik vlade. Leta 2014 so predsednika SDS Janeza Janšo po politično nastavljenem procesu Patria v času volilne kampanje zaprli, s čimer je postal edini politični zapornik znotraj Evropske unije. Danes je jasno, da je bil Patria politično nastavljen sodni proces z namenom uničiti ali močno oslabiti SDS, njenega predsednika Janeza Janšo pa izločiti iz političnega življenja. Ob potrjevanju poslanskih mandatov je takratna vladajoča koalicija Janezu Janši protiustavno in protipravno odvzela poslanski mandat. Ustavno sodišče je nato soglasno odpravilo sklep Državnega zbora o odvzemu poslanskega mandata Janezu Janši. Leta 2020 je po odstopu Marjana Šarca znova sestavil vlado, ki jo kot premier vodi še danes.

Jožef Jelen

Rojen je bil 30. aprila 1964, prihaja iz Mozirja, po izobrazbi je rudarski tehnik. Vso delovno dobo je bil zaposlen v Premogovniku Velenje, danes je upokojen. Bil je tudi podžupan Občine Mozirje. Novi poslanec SDS Jože Jelen je zagovornik tradicionalnih vrednot, kot so pravičnost in skrb za malega človeka. Te vrednote je in jih bo vedno zagovarjal.

Alenka Jeraj

Rojena je bila 23. februarja 1973, prihaja z Iga. Je gimnazijska maturantka, med drugim je bila predsednica podmladka SDS, podpredsednica stranke in tudi generalna sekretarka stranke. Med letoma 2004 in 2014 je bila poslanka, na poslansko funkcijo je bila nato znova izvoljena leta 2018. Mandat je končala kot namestnica vodje poslanske skupine.

Dejan Kaloh

Rodil se je 1. februarja 1975 v Mariboru, magistriral je na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije v Kranju. V času druge vlade Janeza Janše je bil svetovalec v kabinetu ministra za notranje zadeve, nato se je zaposlil v DZ kot strokovni sodelavec v poslanski skupini. Leta 2018 je bil prvič izvoljen za poslanca.

Franci Kepa

Rojen je bil 26. aprila 1964 v Novem mestu, po izobrazbi je inženir gradbeništva. Kot samostojni podjetnik se je ukvarjal s projektiranjem in načrtovanjem v gradbeništvu. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2018.

Jožef Lenart

Rojen je bil 20. februarja 1969 na Ptuju. Po izobrazbi je diplomirani organizator. Opravljal je dela kadrovika, vodje kadrovske službe ter druga vodstvena dela. Za poslanca je bil izvoljen že leta 2018.

Suzana Lep Šimenko

Rodila se je 30. oktobra 1979 v Mariboru, je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Med drugim je bila svetovalka za področje gospodarstva v kabinetu predsednika vlade. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2014, v preteklem mandatu pa je vodila preiskovalno komisijo o nabavah zaščitne opreme za potrebe epidemije covida-19 v času vlade Marjana Šarca.

Anže Logar

Rodil se je 15. maja 1976 v Ljubljani, doktoriral je na Fakulteti za uporabne družbene študije. Med drugim je bil zaposlen v Evropskem parlamentu kot svetovalec v poslanski skupini EPP. V dveh vladah Janeza Janše je bil direktor vladnega urada za komuniciranje. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2014, v pretekli vladi pod vodstvom SDS pa je bil minister za zunanje zadeve.

Janez Magyar

Rojen je bil 24. oktobra 1968 v Murski Soboti, po izobrazbi je komercialist. Zaposlen je bil v gospodarstvu, leta 2006 je ustanovil svoje podjetje za trgovinsko dejavnost. Je aktualni župan občine Lendava. V prostem času se rad umakne v naravo, kje si nabere potrebno moč za uresničevanje novih projektov in izzivov. V goricah, kjer ima nameščene tudi svoje čebele, se za trenutke popolnoma odmakne od vsakodnevnega življenja in se napolni s pozitivno energijo. Zelo rad tudi kolesari.

Žan Mahnič

Rodil se je 12. januarja 1990 v Kranju, po izobrazbi je diplomirani obramboslovec. Bil je predsednik podmladka SDS, v DZ pa je bil kot najmlajši poslanec prvič izvoljen leta 2014. Bil je državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Zoran Mojškerc

Rodil se je 31. januarja 1978, prihaja iz Logatca. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, zaposlen je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je tudi logaški občinski svetnik. V življenju mu je na prvem mestu družina, skrb za bližnjega in pa odprtost za dialog ne glede na politično prepričanje. Prijatelji bi za Zorana dejali, da je vedno dobre volje in da v ljudeh (pre)pogosto vidi samo dobre lastnosti. Novi poslanec pravi, da ga v življenju spremlja misel: “Živi in pusti živeti.”

Bojan Podkrajšek

Rojen je bil 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je srednjo kovinarsko šolo, zaposlen je bil v podjetju Unior ter Stanovanjskem podjetju Konjice. V državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014, v preteklem mandatu je bil predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Franc Rosec

Rodil se je 28. oktobra 1967 v Celju, magistriral je s področja energetike. Po končanem študiju se je zaposlil v Termoelektrarni Šoštanj. Za poslanca je bil izvoljen leta 2018, v preteklem mandatu pa je bil podpredsednik odbora za gospodarstvo.

Anton Šturbej

Rojen je bil 17. februarja 1960, prihaja iz Rogatca. Po izobrazbi je magister managementa, med drugim je bil zaposlen v Slovenski vojski. Danes je upokojenec. Novi poslanec SDS Anton Šturbej je zagovornik tako tradicionalnega, kot razvoja in napredka. V ospredje postavlja človeka, ljudem pa se mora omogočiti dostojno življenje.

Jože Tanko

Rojen je bil 16. aprila 1956 v Novem mestu. Diplomiral je na biotehniški fakulteti, po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Inles. Leta 1995 je bil izvoljen za župana občine Ribnica, mandat je ponovil še leta 1998. Za poslanca je bila prvič izvoljen leta 2000, bil je tudi dolgoletni vodja poslanske skupine SDS. V preteklem mandatu je bil podpredsednik DZ.

Tomaž Lisec

Tomaž Lisec se je rodil leta 1978 v Celju. Po končani osnovni šoli v Boštanju je nadaljeval šolanje na Gimnaziji Brežice. Leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede – politologija. Aktivno govori angleško ter pasivno nemško, hrvaško in italijansko. Z ženo Natašo imata sinove Davida, Luko in Simona. V prostem času uživa v družbi družine in prijateljev in navdušeno spremlja športne dogodke.

Eva Irgl

Rojena je bila 9. decembra 1976 v Šempetru pri Novi Gorici, je gimnazijska maturantka. Bila je voditeljica ene od razvedrilnih televizijskih oddaj, leta 2004 pa je bila prvič izvoljena za poslanko. Od tedaj je bila izvoljena na vseh volitvah, v preteklem mandatu je bila predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Eva Irgl že vse od takrat, ko je bila prvič izvoljena za poslanko v Državnem zboru, gradi politično pot, ki pušča pomembne sledi zlasti na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic. V preteklem mandatu je bila predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Komisiji je s svojim delom dala tudi močan osebni pečat. Kot predsednica Komisije za človekove pravice je tudi pomembno prispevala k odkrivanju ter vzpostavljanju odnosa do naše polpretekle zgodovine, ki predstavlja bistvo in bit naroda.

Danijel Krivec

Danijel Krivec se je rodil 16. maja 1965 na Srpenici, kjer živi tudi danes z ženo in tremi otroki. V osnovno šolo je hodil v Bovcu. Po uspešno zaključeni srednji šoli za elektrotehniko je odslužil vojaško obveznost in se nato vpisal na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, kjer si je pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir. Po študiju se je zaposlil na Elektro Primorski d. d., v začetku kot projektant in kasneje investitor. Do izvolitve za poslanca v DZ RS je opravljal delo vodje distribucijske enote Tolmin. Bil je aktiven udeleženec vojne za Slovenijo. Večina ga pozna kot poveljnika Civilne zaščite v Občini Bovec. Za uspešno in organizirano vodenje Civilne zaščite v kriznih trenutkih je dobil najvišje državno odlikovanje Častni znak svobode Republike Slovenije.

Vir: SDS