Poškodbe na kanalizacijskem priključku OŠ Anton Ukmar

V naslednjih dneh se bo začela sanacija poškodovanega dela kanalizacije na območju Osnovne šole Antona Ukmarja na Markovcu. Da bi preprečili možnost vpliva sanacijskih del na kakovost kopalnih voda v kopališču Žusterna, bodo delavci Marjetice pred začetkom del preventivno zajezili izliv hudournika pred kopališčem in tako preprečili iztok meteornih voda v morje.    

 

Službe Marjetice Koper so poškodbe na kanalizacijskem priključku Osnovne šole Antona Ukmarja zaznale ob pregledu sistema. Poškodovani del cevi so izolirali, iztoke kanalizacije pa začasno preusmerili v druge kanalizacijske vode in tako preprečili morebitne izlive fekalij v okolje. Koprska občina je nato izpeljala predpisane postopke za izvedbo sanacije in izbranega izvajalca uvedla v delo. V okviru sanacije, ki se bo začela v naslednjih dneh, bodo delavci zamenjali dotrajane kanalizacijske cevi in nato znova vzpostavili delovanje sistema. Dela bodo trajala predvidoma do začetka šolskega leta.

V času del bo Marjetica preventivno zajezila izliv hudournika pred kopališčem v Žusterni, meteorno vodo pa prečrpavala v cisterne in odvažala v čistilno napravo na Sermin. Sanacijska dela tako ne bodo vplivala na kakovost kopalnih voda na kopališču v Žusterni, ki so tudi po zadnjih analizah povsem skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za naravne kopalne vode, sporočajo s koprske občine. Zagotavljajo tudi, da bodo še naprej spremljali stanje in redno analizirali kakovost kopalnih voda tako na kopališču v Žusterni kot na območju novega obmorskega parka.

Spletno uredništvo, vir: Ekopercapodistria