Policija: “Na grob, če je res nujno”

Koprsko pokopališče. Foto: Primorska24.si

Letošnji prazniki naj zaradi bistveno poslabšane epidemiološke slike, minejo drugače, svetuje policija.

 

Po vsej državi velja začasna omejitev gibanja ljudi
Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom po vsej državi veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. Taka ukrepa sta tudi prepoved prehajanja med občinami in prepoved gibanja ljudi med 21. in 6. uro, razen za nekaj izjem. Posameznik, ki je upravičen do prehajanja občinskih meja, mora imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. O upravičenosti gibanja posameznikov med občinami presojajo policisti na kraju za vsak konkreten primer posebej, na podlagi preverjanja predloženih dokazil in ugotavljanja ostalih okoliščin.

Epidemiološke razmere so resne, zato se odpravite na pokopališče le, če je res nujno
V trenutni epidemiološki situaciji svetujejo, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. Tako je obisk groba znotraj občine prebivališča dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. A priporočajo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno. Zgolj posamezniku je namreč dovoljeno prehajanje občinskih meja zaradi nujnega vzdrževanja groba, pri tem pa mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali
drugim ustreznim dokazilom.

Med obiskom grobov pazite na svoje predmete in zaklenite avto na parkirišču, svetuje policija. Če boste pokopališče vendarle obiskali, naj ne bo odveč nasvet, da ne imejte denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oziroma jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora. Ne dajte priložnosti žeparjem in tatovom. Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih, zato jih primerno zavarujte. Posebej opozarjajo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Če že morate nujno na pot, previdno na cesti
Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. Dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svoje spoštovanje in solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že
tako obremenjeni zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19. Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu (pešci, kolesarji, motoristi, …). Na varno vožnjo in previdnost pri delu v tem času posebej opozarjajo tudi voznike traktorjev. Prav zaradi povečanega števila različnih kategorij oziroma vrst udeležencev na cestah bodite strpni drug do drugega!

Ob odhodu od doma zavarujte svoje nepremičnine pred vlomi
Prav tako odsvetujejo vsa nenujna potovanja. Zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, bodo nekateri posamezniki skupaj z ožjimi družinskimi člani in člani istega gospodinjstva kljub temu za več dni odpravili od doma. Pomembno je, da pred odhodom svoje prostore in imetje ustrezno zavarujete in vzpostavite občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje …) in druge vrednejše predmete (nakit …) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi. Že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.), lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.

Kaj storiti, ko potrebujete pomoč policije?
Če se vam kljub temu zgodi, da potrebujete nujno obravnavo ali pomoč policije, oziroma ko menite, da gre za prometno nesrečo, kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujejo, da dogodek nemudoma prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bodo prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali. Ob tem pa znova opozarjajo, da je številka policije 113 namenjena samo klicem v sili, in ne informacijam glede novega koronavirusa!

Za nasvet glede novih ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19 pokličite telefonsko številko vladnega klicnega centra 080 1404, telefonsko številko policije 01 514 70 01 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).

Uredništvo