Poleg železniških maket davkoplačevalci preplačujemo tudi računalniške programe

Direkcija za infrastrukturo je po nekajdnevnem medijskem pritisku le priznala, da smo zaradi Excelove napake davkoplačevalci maketo II Tira preplačali za 73.000 €, saj je bil na javnem razpisu izbran dražji ponudnik.

»Komisija je uporabila excelovo predlogo, ki se uporablja za ocenjevanje ponudb. V predlogi pa niso bile korigirane formule za to naročilo. Posledično je prišlo do napake.« je pojasnil Damir Topolko, direktor infrastrukturne direkcije, ki je bil glavni podpisnik na javnem naročilu za maketo.

Po stari navadi niti uslužbenec, ki je pozabil korigirati formule, niti podpisnik Topolko ne bodo odgovarjali osebno ali finančno za neupravičeno porabo javnih sredstev. Kriv je program Excel, del programskega paketa Office, ki ga izdaja Microsoft in ga poleg neupravičene porabe javnih sredstev slovenski davkoplačevalci pošteno plačujemo.

Ob nakupu novega računalnika nam prodajalci že avtomatsko ponudijo strojno opremo s pripadajočo programsko opremo, oziroma operacijskim sistemom, navadno Windows, licenca zanje pa je navadno že všteta v ceno računalnika.

Po zakonu mora imeti vsak računalnik licenco za vse plačljive programe, ki so nameščeni.

Licenca za operacijski sistem Windows 10 Pro – 259,00 €
Licenca za Office Home & Business 2016 – 279,00 €

Samo za programsko opremo tako kupec odšteje 538 €, v kar ni vštet sam računalnik, za katerega se cene pričnejo pri 150 € navzgor.

Vsi računalniki, prenosniki in druga računalniška oprema, ki jo uporabljajo v javni upravi, pride z nameščenim operacijskim in pisarniškim paketom. Vsak računalnik za javno upravo, torej ministrstva, lokalni občinski uradi, javne direkcije, zavodi, šole, kulturne ustanove, knjižnice itd. slovenske davkoplačevalce stanejo najmanj 700 €/kos.

Kljub temu, da obstajajo cenejše, oziroma brezplačne alternative kupovanju programskih licenc, pa v zadnjih letih pristojna ministrstva niso naredila večjih korakov v to smer. Kot je dokazala nemška javna upava, je za pisarniško delo primeren tudi Linux, alternativa Windows okolju, ki je navadno uporabnikom na voljo brezplačno.

Münchenska javna uprava, ki je pred leti svojih 15 tisoč uporabnikov iz okolja Windows premestila na Linux, je ob tem privarčevala 11 milijonov € stroškov nakupa licenc.

Sebastjan J