Pojasnilo PSS-ja glede letovišča MNZ Debeli rtič

Predsednik PSS, Radivoj Uroševič in predsednik SPS, Kristjan Mlekuš, foto: youtube

Na podlagi včerajšnje objave smo v uredništvo prejeli pojasnilo predsednika PSS-ja Radivoja Uroševiča. Iz pojasnila je razvidno, da vrnitev počitniških kapacitet na Debelem rtiču sploh nikoli ni bil predmet stavkovnih zahtev, pač pa je PSS zahtevo po vrnitvi zgolj podal v času policijske stavke. Iz tega je širša slovenska javnost sklepala, da je tudi vrnitev počitniških kapacitet na Debelem rtiču predmet stavke in jo zato tudi širše podprla. Kljub temu PSS napoveduje nadaljnji boj za vračilo kapacitet na Debelem rtiču.

Spodaj objavljamo pojasnilo Predsednika PPS-ja Radivoja Uroševič

Stavko zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ je Policijski sindikat Slovenije napovedal že 21.12.2017. Skladno z zakonom in sodno prakso, se v času stavke in pogajanj ne more dodajati novih stavkovnih zahtev. Skladno s predpisi smo morali najprej razrešiti aktualne stavkovne zahteve. Vlada Mira Cerarja je dne 6.7.2018 enostransko, brez predhodnega socialnega dialoga, z reprezentativnim sindikatom, izvedla prenos upravljavskih pravic na Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Torej vse v času trajanja pretekle stavke.
Kljub vsemu, pa je Policijski sindikat Slovenije dejansko v oktobru javno napovedal, da bo uporabil vsa pravna sredstva in druge oblike pritiskov za vrnitev počitniških kapacitet zaposlenim, ki so leta in leta vlagali svoja sredstva od plač in regresov v njihov izgradnjo in to tudi še vedno počne.
Policijski sindikat je na Vlado R. Slovenije že naslovil zahtevo za vrnitev počitniških kapacitet zaposlenim, in tudi prejel odgovor, ki ga je Vlada predala v preučitev Ministru za notranje zadeve.
Skladno s tem nam, je Minister za notranje zadeve pisno zagotovil, da bodo storili vse za preklic Sklepa Vlade in počitniške kapacitete, ob finančnih možnostih, vrnili na razpolago policistom in drugim zaposlenim v MNZ.
Pogajanja in pogovori o tem še potekajo. Odvisno od ravnanja Vlade je, ali bomo primorani uporabiti pravne postopke oz. celo nove sindikalne akcije, ki so legitimne šele po tem, ko smo pisne zahtev naslovili. Še vedno vztrajamo na tem, da je Debeli rtič zgrajen in financiran tako s strani občine Koper, ki je zemljišča pred mnogimi leti pogodbeno podarila izključno za namen počitniške dejavnosti, zaposlenih v Policiji in MNZ, kot tudi s strani zaposlenih, ki so se leta odrekali regresu in celo delu plače za gradnjo in urejanje objektov. Nenazadnje, pa je bil projekt financiran tudi iz proračuna Policije in MNZ, ki je skladno z namenom financiral to dejavnost.

Uredništvo