Podprimo pobudo za boljši status regij z manjšinami v Evropski uniji

Foto. Pixabay

Po vsej Evropi se podpisuje pobuda, ki za Slovence v zamejstvu pomeni veliko priložnost. Če bo pobuda namreč uspela, bodo naše manjšine lahko črpale denar iz kohezijskih sredstev EU, kar bi bilo za ohranjanje slovenstva v zamejstvu izjemnega pomena. Hkrati je to priložnost za obmejna območja Slovenije, Istro in Pomurje, slednji bi lahko zaradi prisotnosti italijanske in madžarske manjšine črpali dodatna evropska sredstva. Podpisi se zbirajo do 7. februarja 2021.

 

Uspeh pobude bi pripomogel tudi k splošnemu ekonomskemu razvoju istrskega in pomurskega območja. 

 

Pobudniki so milijon potrebnih podpisov že zbrali, šest držav od sedmih je predpisan kvorum že preseglo, Sloveniji pa manjka še približno 100 podpisov.

 

Svoj podpis lahko prispevate na povezavi EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA.

 

Odkar Evropska unija deluje po Lizbonski pogodbi imajo njeni državljani novo možnost za uveljavljanje svojih interesov in predlogov, kako upravljati skupno evropsko prihodnost. »Evropska državljanska pobuda« je instrument, v skladu s katerim je evropska komisija dolžna, pod pogojem, da pobudniki zberejo v vseh državah članicah EU vsaj en milijon podpisov in če vsaj sedem držav prekorači določen kvorum, vsebinsko obravnavati njihovo pobudo.

Do sedaj je bilo uspešnih le šest takšnih pobud (vir), so pa zelo blizu temu tudi evropske narodne manjšine. Te želijo, da bi bile obmejne regije, kjer prebivajo narodne manjšine, deležne posebnih spodbud iz evropskih kohezijskih sredstev. Prav obmejne regije in regije s pristnostjo manjšin namreč pogosto pesti izseljevanje in slaba ekonomska razvitost. Uspeh evropskih narodnih manjšin bi pomenil tudi uspeh Slovencev v zamejstvu.

 

Več lahko preberete tukaj.

Evropske države z dovolj podpisi | (foto: signiteurope.com)

Vir: USZS

M.D.