Podeljevanje koncesij in samovolja Slovenije

Gradnja II Tira je še vedno pod vprašanjem, pristojni pa v EU že nabirajo sredstva

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj izbralo izvajalca pripravljalnih del za pričetek gradnje II Tira. Kot najcenejši ponudnik je bil izbran Kolektor CPG s podizvajalcem Euroasfalt BIH s ceno 14.5 milijonov €. Čeprav je 2TDK že pridobilo evropska sredstva v višini 109 milijonov € od skupno načrtovanih 250, pa projekt zaradi sodne presoje Zakona o drugem tiru in z njim podjetje 2TDK ne more zaživeti. Kljub temu je v obdobju od ustanovitve v 2016 podjetje 2TDK na svoj račun že prejelo sredstva v višini skoraj 413 tisoč €.

Kolektor CPG že gradi izvlečni tir iz Luke Koper, foto: siol.net

Na omenjeni razpis sicer ni bilo pritožb, zato pa današnja odločitev Evropske komisije, da Slovenijo postavi pred Sodišče EU zaradi zapletov pri prenosu EU direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb v nacionalni pravni red na celoten postopek gradnje II Tira meče slabo luč.

Čeprav je Slovenija že decembra lani s 14. članicami prejela drugi opomin glede uveljavitve direktive, pa bo Slovenija na EU Sodišču obravnavana kot ena izmed četverice neposlušnih držav. Poleg direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb, katere Slovenija ni prenesla v nacionalni pravni red, direktiva vključuje še prenovljeni direktivi o javnem naročanju in o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

Slovenija je z novim sistemskim zakonom o javnem naročanju, v veljavo je stopil aprila lani, prenesla obe direktivi s področja javnega naročanja. Za prenos tako ostaja še direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Na ministrstvu za finance so decembra lani pojasnili, da pripravljajo nov zakon o koncesijah, vendar sedaj v vladni proceduri predloga tega zakona za zdaj ni.

EU komisija je do uveljavitve tega zakona za Slovenijo predlagala tudi dnevno kazen v višini 8.992,32 € na dan. V Bruslju so direktivo komentirali, da nova pravila na področju javnega naročanja in koncesij zagotavljajo bolj učinkovito in pregledno javno naročanje. Novi postopki tako omogočajo lažje in cenejše sodelovanje na razpisih za javna naročila za mala in srednja podjetja, izboljšujejo pa tudi preglednost in konkurenco.
Komisarka Elzbieta Bienkowska je danes poudarila tudi, da nova evropska pravila državnim organom dajejo močna orodja za doseganje boljših rešitev za davkoplačevalce na področju javnega naročanja in koncesij.

Sebastjan J