Po sprejetju dveh proti korona paketov je vlada sprejela še pomembna zakonska predloga

Predsednik vlade Janez Janša. Foto: Gov.si

LJUBLJANA – Po sprejetju obeh proti korona zakonov je predsednik vlade Janez Janša nagovoril slovenske državljane in obvestil, da je vlada zdaj sprejela dva pomembna zakonska predloga: “S prvim dopolnjujemo prvi proti korona paket. Finančna blazina je z njim deloma dopolnjena, zaokrožena in dodatno usklajena,” je dejal predsednik vlade.

 

Vlada upoštevala predloge in jih vključila v zakon

Med prejemnike dodatkov za od epidemije prizadete in ranljive skupine je na več kot milijon podlage iz prvega paketa dodanih še preko 300.000 upravičencev. V petih delovnih skupinah, ki so pripravljale dopolnitve, je sodelovalo na stotine deležnikov, med njimi vsi socialni partnerji ter vse tiste nevladne organizacije, ki pomagajo pri odpravljanju posledic epidemije. Na desetine njihovih predlogov je vlada upoštevala in vključila v zakon.

Z drugim zakonom o zagotavljanju likvidnosti dodatno omogočamo ohranitev proizvodnih in razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva. Država Slovenija bo za najete kredite do določene višine jamčila podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko 2 milijardi evrov, s katerim bo slovensko gospodarstvo bistveno lažje prebrodilo posledice epidemije. Tudi v času epidemije je povedal predsednik, moramo ohraniti zdrave potenciale našega gospodarstva, s tem delovna mesta in preko tega vse vitalne elemente socialne države.

Dobrih pet tednov deluje nova vlada in lahko primerjamo. Slovenija je v spopadu z epidemijo spet med državami z dobro prakso. Predsednik vlade se zahvaljuje vsem, ki so to omogočili. “Predvsem pa hvala vsem, ki s svojim odgovornim ravnanjem rešujete življenja. Ta danes niso samo v rokah zdravnikov, ampak v rokah nas vseh. Vsak med nami lahko brez vedenja in krivde virus prenaša in njegov prenos po odkritju tudi zaustavlja. Vsak med nami je tako lahko del rešitve kot del problema.”

Za koga velja avtomatično podaljšanje prometnih dovoljenj?

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje, da je v skladu z  Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji veljavnost prometnih dovoljenj do 19. junija avtomatično podaljšana le tistim vozilom, za katera je veljavnost prometnih dovoljenj potekla v času od pričetka veljavnosti navedenega odloka (od vključno 17. marca 2020) do vključno 19. aprila 2020. Za vozila, ki jim veljavnost prometnih dovoljenj poteče od vključno 20. aprila 2020 dalje, morajo to veljavnost podaljšati po normalno predvidenem postopku.

Odprta je elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. Dosegljiva je na portalu eUprava – rok za oddajo ne zastara.

Trenutno sprejeti zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v RS, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Sloveniji.

V pomoč in dodatno informiranje so pripravili novo storitev s pogosto zastavljenimi vprašanji, ki so objavljena na spletni strani.

Ministrstvo izdalo nova rokovnika za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Ob razglasitvi epidemije korona virusa v državi, in posledično sprejetja Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020, so vse osnovne in srednje šole obvestili, da bo rok za prijavo za vpis kandidatov v srednje šole in dijaške domove v naslednjem šolskem letu, ki je bil s prvotnim rokovnikom določen za 2. april 2020, prestavljen in bo določen naknadno.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

Država z novimi ukrepi do pomoči kmetom in živilski industriji

Kmetijsko-živilski sektor je eden redkih sektorjev, ki deluje od začetka epidemije koronavirusa COVID-19. Kljub temu so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi predvidenih motenj v delovanju sektorja kot posledice epidemije v prvi tako imenovani protikorona paket PKP1 uvrstili številne ukrepe pomoči kmetijsko-živilskemu sektorju. Za drugi protikorona paket PKP2 so skupaj z deležniki pripravili številne ukrepe, ki pa se zaradi odločitve strokovne skupine in Vlade, da bo drugi paket namenjen izključno zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, selijo v tretji protikorona paket PKP3.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-20-drzava-z-novimi-ukrepi-do-pomoci-kmetom-in-zivilski-industriji-41052/

Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na javne razpise

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da lahko upravičenci še vedno oddajo vloge na javne razpise, čeprav so roki za oddajo vloge že potekli. Vloge lahko oddajo do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. julija.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-20-upravicenci-lahko-se-vedno-oddajo-vloge-na-javne-razpise/

Uredništvo