Opozicija vložila amandma za socialno varnost vseh otrok, ne le najranljivejših

FOTO: Pixabay

V poslanski skupini SDS so vložili amandma k predlogu zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, saj menijo, da si socialno varnost zaslužijo vsi otroci in ne le najranljivejši.

Vlada v predlogu zakona določa draginjski dodatek v višini zneska otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu. To v praksi pomeni, da bo otrok, katerega starša prejemata povprečni mesečni neto plači (1.307,61 EUR), kar družino uvršča v sedmi dohodkovni razred, novembra in decembra 2022 ter januarja 2023 poleg siceršnjih 24,53 EUR prejel še 24,53 EUR draginjskega dodatka, skupno torej 49,06 EUR.

To je znesek, ki skladno s popisom cen živil v Sloveniji z dne 13. septembra 2022 komajda zadošča za nakup košarice osnovnih živil pri najcenejših ponudnikih v Sloveniji (47,38 EUR Eurospin, 48,25 EUR Lidl, 48,53 EUR Spar, 48,88 EUR Hofer), medtem ko za nakup košarice osnovnih živil npr. v Mercatorju (49,67 EUR) in Tušu (58,23 EUR) sploh ne zadošča, so prepričani v SDS.

“Ta znesek prav tako ne pokrije niti mesečnih šolskih stroškov šoloobveznega otroka. Če upoštevamo še letno stopnjo inflacije (11 %) in drastičen dvig cen energentov in cen življenjskih potrebščin, pa je tudi ob dejstvu, da gre za časovno omejen (interventni) ukrep, jasno, da je za zagotovitev minimalne socialne varnosti otrok ta znesek odločno prenizek,” poudarjajo.

“Socialno varnost si zaslužijo vsi otroci in ne samo tisti, katerih starši so brez službe oziroma prejemajo tako nizke osebne dohodke, da se uvrščajo v prvi dohodkovni razred, zato v SDS predlagamo, da se draginjski dodatek določi v dvakratnem znesku otroškega dodatka, določenega za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v katerega je uvrščen upravičenec do otroškega dodatka, za vsakega otroka.”

Amandma sledi pripombam zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, da se je zaradi vsesplošne rasti cen poslabšal položaj vseh družin, ne samo najrevnejših in da poraba draginjskega dodatka v predlogu zakona ni izrecno omejena na izdatke družin v povezavi preživljanjem, vzgojo in izobraževanjem otrok, temveč gre za finančno pomoč gospodinjstvom z otroki.

Zakonodajno-pravna služba pravilno izpostavlja, da se upravičenci do draginjskega dodatka v predlogu zakona prekrivajo z upravičenci do energetskega dodatka po Zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic (ZZUOPD) draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, pri čemer se tudi namen izplačila obeh dodatkov deloma prekriva (zaradi omilitve posledic dviga cen življenjskih potrebščin).

Tako torej predlog zakona kot ZZUOPD ločeno urejata pravice in obveznosti bolj ali manj istega širšega kroga naslovljencev, to je prejemnikov denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, v slabši položaj pa postavljata otroke in družine, v katerih sta oba starša polno zaposlena.

“V SDS upamo, da bo vladajoča koalicija podprla naš amandma in s tem poskrbela za naše otroke in za naše družine,” so še navedli.

Vir: SDS