Okrogla obletnica Inštituta za raziskovanje Krasa

Lepote podzemnega sveta, foto: facebook

Začetke krasoslovja lahko pripišemo Janezu Vajkard Valvasorju, ki je v svojem delu prvi opisoval kraške pojave, Postojnska jama pa je bila kot del kraškega sveta prva turistična jama na svetu, obiskovana že v času Avstro – Ogrske. Ker več kot polovico Slovenije prekriva kraški svet, je Slovenska akademija znanosti in umetnosti leta 1947 ustanovila Inštitut za raziskovanje krasa in je edini izmed 18. inštitutov, ki domuje na domačem terenu.

Začetki organiziranega krasoslovja segajo v leto 1929, v Postojni ustanovljenega italijanskega speleološkega inštituta (Istituto Speleologico Italiano). V Jugoslaviji najprej Zavod, kasneje Inštitut, ta danes zaposluje 23 ljudi, od tega 14. raziskovalcev in 4. mlade raziskovalce. Med njimi lahko najdemo geografe, geologe, kemike, gradbenike, hidrogeologinje, biologinje, mikrobiologe in fizike, saj krasoslovje kot interdisciplinarna veda združuje spoznanja mnogih drugih znanosti.

Postonjska jama velja za prvo turistično kraško jamo na svetu, foto: Marjan B

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU se je v 70 letih razvil v eno osrednjih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč, njegovi raziskovalci pa so tesno povezani mednarodnimi krasoslovnimi tokovi in sodelujejo s številnimi stanovskimi kolegi z vseh celin.

Okrogla obletnica, kot so sami povzeli, bo za krasoslovce manj priložnost na obujanje preteklih dosežke, temveč priložnost, da se posvetijo najvidnejšim dosežkom, načrtom za prihodnost in novim raziskovalnim izzivom.

Več utrinkov njihovega dela pa si lahko pogledate v spodnji galeriji z njihove FB strani.

Sebastjan J