Okoljevarstvena politika pri sosedih

Brezplačnim vrečkam so tudi v Sloveniji šteti dnevi

Med tem, ko se zahodni sosedje ubadajo z uvajanjem EU direktive glede omejevanja uporabe plastičnih vrečk, se bo Slovenija s tem soočila naslednje leto. S 1. Januarjem 2018 je Italija uvedla obvezno uporabo biorazgradljivih vrečk za sadje in zelenjavo, ribe in meso ter tudi kruh, če ni na voljo papirnate embalaže. Kar je zahodne sosede še najbolj zmotilo, je dejstvo, da so s 1. Januarjem te vrečke postale tudi plačljive in sicer med 2 in 10 centov.

Plačilo vrečke za sadje in zelenjavo označeno na računu

Kako velik negativen vpliv ima plastika na naš planet so znanstveniki odkrili z raziskovanjem najglobljih točk v naših oceanih, kjer so v želodcih morskih živali, ki živijo na dnu oceana, našli sledi umetnih vlaken in plastike. To pomeni, da je človek s smetmi onesnažil vse kotičke svetovnih oceanov. Znanstveniki z univerze v Newcastlu so preiskali rake iz najglobljega dela Marianskega jarka, ki je z 10.890 metri globine najodročnejši del svetovnih oceanov.

Ravno zaradi takih primerov negativnega vpliva na okolje in povečano stopnjo onesnaževanja zaradi plastičnih vrečk je EU že leta 2015 sprejela uredbo za omejevanje uporabe plastičnih vrečk, ki je v Italiji stopila v veljavo z letošnjim letom, v Sloveniji pa bodo potrošniki spremembe občutili v naslednjem letu, ko zakonska uvedba te uredbe prihaja k nam.

Največji očitki italijanskih potrošnikov

V izogib kupovanju vrečke nalepke lepijo direktno na izdelke

Uvedba uredbe pa je med sosednjimi potrošniki naletela na velik odpor, saj so se kupci znašli po svoje, mnogi pa apriorno zavračajo uporabo in plačevanje novih bioloških vrečk. Zmedo povzroča tudi nejasnost sprejete zakonodaje, saj uredba prepoveduje brezplačno razdeljevanje plastičnih vrečk, nikjer pa ne ureja statusa že uporabljenih vrečk, s čimer ne prepoveduje možnosti njihove ponovne uporabe. Kljub temu pa je Ministrstvo za zdravje pojasnilo, da je vrečke možno prinesti s sabo od doma, vendar pa morajo te biti higiensko neoporečne, kjer pa zopet ni podlage, kdaj so take vrečke neoporečne in kdo bo njihovo neoporečnost preverjal.

Italijani kot nepoštenost uvedbe uredbe navajajo, da kot potrošniki nimajo izbire, saj jim je država z zakonodajo vsilila nakup vrečk poleg sadja in zelenjave. Kljub nedorečenosti glede uporabe lastnih vrečk, namesto kupovanja novih pa za enkrat trgovci ne dopuščajo možnosti uporabe lastnih vrečk.

Kmalu tudi pri nas

Reciklažne vrečke kmalu tudi pri nas

Ker bo uredba o omejevanju uporabe plastičnih vrečk stopila v veljavo v Sloveniji naslednje leto, lahko tudi pri nas pričakujemo podobne polemike in probleme, kot jih sedaj ”trpijo” italijanski potrošniki.

Sebastjan J