Obnova štanjelskega gradu se nadaljuje

Štanjelski palacij, katerega bo občina Komen uredila to poletje, foto www.kraji.eu

Občina Komen je objavila javni razpis za prenovo in dograditev levega palacija štanjelskega gradu, v načrtu pa je tudi ureditev vinske kleti ter delna prenova desnega palacija.

Maks Fabiani je pomembno prispeval k današnji podobi štanjelskega gradu

Začetki gradu Štanjel segajo v čas Janeza Cobenzla (1534 – 1594), v svoji zgodovini pa je grad izmenjal številne lastnike. Prva svetovna vojna je pustila v štanjelskem gradu precejšnje opustošenje, za njegovo ponovno ureditev pa je poskrbel Maks Fabiani, ki je v gradu uredil tudi številne javne urade in službe.

Grad so med drugo svetovno vojno požgali partizani, kljub ponovnemu prizadevanju Fabianija pa gradu niso nikoli obnovili za čas Jugoslavije. Ponovno so se pričela obnovitvena dela šele v času samostojne Slovenije.

 

V zadnjih letih grad Štanjel doživlja aktivno obnovo in tudi oživljanje mestnega jedra, v samo grajsko naselje pa so se vrnili številni prebivalci, ki celotnemu štanjelskemu poslopju vdihujejo novo življenje ter z obnovami svojih stavb tudi novo prijetnejšo podobo.

Dejavnosti občine Komen pri obnovi

Župan občine Komen Marko Bandelli

Komenska občina že vrsto let izvaja aktivnosti za obnovo gradu, zadnja v vrsti teh aktivnosti pa je nedavno objavljeni razpis.

S tem razpisom iščemo izvajalca za ureditev fasade, nadzidavo palacija in postavitev strehe, ter dobavo in montažo stavbnega pohištva levega palacija. je povedal župan Marko Bandelli.

Razpis bo objavljen do 15. junija, celotna vrednost obnove v tem sklopu pa znaša 281.000 €. Dela naj bi se pričela julija, trajala pa bodo okvirno do novembra. Občina Komen ima v svojih načrtih za leto 2018 in 2019 tudi načrte za dodatna obnovitvena ter ureditvena dela gradu v skupnem znesku 480.000 €, v kar je všteta tudi ureditev mansarde, muzej Nature 2000, dvigalo, informacijska pisarna ter sanitarije.

Sebastjan J