Občine slovenske Istre pozdravljajo sklep vlade: Smo korak bližje novemu vodnemu viru

FOTO: Pixabay

Občine Piran, Izola, Ankaran in Mestna občina Koper pozdravljajo sredin sklep Vlade RS o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.

 

S sredinim sklepom je država naredila pomemben korak k izvedbi projekta ureditve novega vodnega vira Padež/Suhorca, ki bo dolgoročno zagotovil in zavaroval človekovo ter ustavno pravico občank in občanov občin slovenske Istre do pitne vode. Občine slovenske Istre na svojem ozemlju namreč nimajo ustreznega vodnega vira, ki bi zagotavljal potrebne količine pitne vode za svoje občanke in občane vseh štirih občin, občanke in občane sosednjih občin, zaposlenih v piranski, izolski, koprski in ankaranski občini, ter več deset tisoč gostov, ki območja obiskujejo predvsem v času, ko je pomanjkanje pitne vode najhujše.

Oskrba slovenske Istre s pitno vodo je v tem trenutku v celoti odvisna od količinsko omejenega in okoljsko zelo ogroženega vodnega vira Rižana ter od pitne vode, ki nam jo prodajajo sosednji vodovodi, tudi s Hrvaške.

Zaradi nezanesljive oskrbe s pitno vodo občinam že leta grozi humanitarna in gospodarska katastrofa, do katere bi kmalu prišlo že pred dvema letoma, ko je zaradi železniške nesreče prišlo do izlitja več tisoč litrov kerozina na vodovarstvenem območju. Včerajšnji sklep vlade tako ni le nujen korak k ureditvi vodooskrbe slovenske Istre, temveč začetek reševanja enega izmed ključnih vprašanj nacionalne varnosti.

Župani občin Istre projekt akumulacije Padež/Suhorca odločno podpirajo, ker po izračunih stroke zagotavlja ustrezne količine vode za dolgoročno vodooskrbo občin in ob tem predstavlja tudi rezervni vodni vir za prebivalke in prebivalce kraškega zaledja. Župani pričakujejo, da bo vlada ta projekt tudi v prihodnje obravnavala prednostno in storila vse, da bo njegova realizacija zaključena do leta 2027.

Spletno uredništvo, vir: MOK