Občina Piran pridobila sredstva za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Luciji

Grafika s prikazom obstoječe in nove kanalizacije. Vir: Občina Piran

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je piranski občini odobrila evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Luciji.

 

Kohezijski sklad bo za projekt prispeval nekaj manj kot 843.000 evrov, naložba odvajanja in čiščenja odpadne vode v Luciji pa je vredna 2,36 milijona evrov. Piranska občina bo projekt izvajala v okviru dogovora za razvoj obalno-kraške razvojne regije.

V okviru tega bo izvedena gradnja 4253 metrov sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Lucija z namenom priključitve dodatnih 185 populacijskih enot na sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Z naložbo se bodo sanirale tudi kritične točke, kjer prihaja do vdora morske vode v kanalizacijski sistem.

Spletno uredništvo, vir: Občina Piran