Občina Izola širi svoj inšpektorat in redarstvo

Občina Izola je objavila razpis za dve novi delovni mesti v Občinskem inšpektoratu in redarstvu, vsi zainteresirani kandidati pa morajo prijave poslati do 22. Marca 2018.

V okviru svojih pristojnosti Občinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijsko in redarstveno nadzorstvo, izreka predpisane kazni, predlaga uvedbo postopkov o prekrških ali druge postopke zoper kršitelje predpisov, izdaja odločbe in odredbe ter izvaja odrejene prisilne ukrepe, za katere je pooblaščen s predpisi.

Ker Občina Izola dvojezična občina, je za kandidate poleg standardnih pogojev za zaposlitev v redarstvu, obvezno tudi višja raven znanja italijanskega jezika.

Zainteresirani kandidati lahko prijavo pošljete v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto Občinski redar« št. 110-5/2018 na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

in sicer do vključno 22. Marca. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
[email protected]

pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij in pogoje razpisa si lahko ogledate na tej povezavi.

Sebastjan J