Občina Izola bogatejša za 1,2 milijona evrov: prodala sedem nepremičnin

Izola. FOTO: Visit Izola

V četrtek je potekala javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti izolske občine. Prodali so sedem nepremičnin, od teh pet gradbenih parcel na Šaredu s pogledom na morje, namenjenih za samostojno stanovanjsko gradnjo, in stanovanje v izolskem mestnem središču. Nepremičnine na Šaredu so velikosti od 556 do 994 m2 in ležijo v zahodnem delu naselja, na nepozidanem ozelenjenem zemljišču pod cesto, ki vodi iz smeri Izole proti središču vasi. Vsa so že delno komunalno opremljena in niso varovana z vidika ohranjanja narave ali kulturne dediščine.

 

Nepremičnino v izmeri 994 m2 je po izklicni ceni 218.000 EUR kupilo ljubljansko podjetje za upravljanje z nepremičninami K66, d. o. o.

Gradbena parcela velikosti 588 m2, ki jo je občina prodajala po izklicni ceni 124.000 EUR, je bila prodana zasebniku za 175.000 EUR.

Ostale tri nepremičnine na Šaredu je kupilo koprsko podjetje BB&B, d. o. o. Nepremičnina v izmeri 610 m2, katere izklicna cena je znašala 141.000 EUR, je dosegla vrednost 200.000 EUR. Nepremičnina v izmeri 556 m2, ki jo je občina prodajala po izklicni ceni 131.000 EUR, je bila prodana za 170.000 EUR.

Predmet dražbe je bilo tudi stanovanje v starem mestnem jedru Izole, locirano 50 m od morja. Nepremičnina na naslovu Kumarjeva ulica 6, ki se nahaja v 3. etaži objekta in je potrebna celovite prenove, je bila prodana zasebniku po izklicni ceni 114.000 EUR.

Vir: Občina Izola