Novi razpisi za nepovratna sredstva Kmetijskega ministrstva

Židan v Piranu, foto: Vlada RS

Danes je Ministrstvo za kmetijstvo objavilo tri javne razpise za nepovratna sredstva na področju ribolova in akvakulture v višini 8,9 milijona €, delno financirane iz državnega proračuna. Minister v odhajanju Židan je ob tem izjavil, da »V zadnjih letih pospešujemo razvoj akvakulture, z novimi finančnimi spodbudami pa pričakujemo nadaljevanje tega trenda.«
Ob tem je najverjetneje pozabil dodati, da z izgubo lovnih površin v Piranskem zalivu z zapletom okrog arbitraže, zgolj nadomeščamo izgubljene naravne površine akvakulture.

Socialni Demokrati s Pahorjem na čelu so leta 2009 podpisali arbitražni sporazum s Hrvaško, prav tako pa so bili del koalicije v vseh liberalnih vladah, vključno z zadnjo Cerarjevo. Židan, ki že od leta 2010, z enoletnim premorom zaseda mesto ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, že skoraj desetletje kroji eno izmed najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, surovinsko. Od prehrane, do naravnih virov in pridelovanja hrane ter pijače, slabe posledice njegovega dolgega ministrovanja občutijo tako v živilskih, pridelovalnih, gozdarskih, predelovalnih in drugih primarnih panogah gospodarstva. Že dejstvo, da zaradi zapravljene geografske oznake Kraški teran Slovenija toži Komisijo EU, bi v razvitih demokracijah zadostovalo za odstop politika iz funkcije.
Poleg Židana pa lahko Socialni Demokrati naštevajo tudi uspehe svojih drugih ministric, stanje Slovenske vojske pod vodstvom Andreje Katič in socialne politike pod vodstvom Anje Kopač Mrak.

Prvi razpis je namenjen za Produktivne naložbe v klasično akvakulturo, ki med drugim vsebuje obnovo obstoječih ribnikov akvakulture z odstranjevanjem blata. Razpis ima vrednost 4 milijone €. Drugi je namenjen za Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, ki tudi vsebuje spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi gojijo v zaprtih sistemih. Razpis ima vrednost 2.1 milijon €.  Tretji pa je namenjen za Predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki je namenjen zgolj predelovalcem, v vrednosti 2.8 milijonov €. Najnižji znesek javne podpore pri vseh razpisih je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa 1 milijon €.

Piranski zaliv, kjer si ribiči ne upajo več čez sredinsko črto zaradi plačilnih kazni, katere prejemajo iz Hrvaške

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da so ta javna sredstva namenjena zgolj nadomeščanju rib na prehranskem trgu s kupovanjem novih kapacitet umetnega gojenja, za nadomestilo upada lova iz Piranskega zaliva.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javne razpise se začne 28. Maja 2018. Razpisi bodo odprti do porabe sredstev, vloge pa se bodo odpirale enkrat na mesec.

Sebastjan J