Nove dvojezične označbe ulic in cest v Izoli

FOTO: Občina Izola

V Livadah in Jagodju ter na drugih glavnih prometnicah v občini Izola pristojni označujejo ulice in ceste z dvojezičnimi tablicami (v slovenskem in italijanskem jeziku) kot del obveščanja udeležencev v prometu o poteku ulic.

 

Projekt, ki ga po naročilu izolske občine izvaja vzdrževalec javnih cest JP Komunala Izola, bo po navedbah izolskih občinarjev kmalu dokončan.

 

Vir: Občina Izola