Najdene stvari: S polno denarnico brž na policijo, prazno lahko obdržite

Fotografija je simbolična. FOTO: Policija

Če ste mislili, da je najdena stvar vaša, ste v zmoti. S koprske policijske uprave sporočajo, kako ravnati ob najdbi: “Občani velikokrat najdejo različne stvari. Dolžnost najditelja je, da mora o najdbi stvari takoj obvestiti lastnika,” je v obvestilu za javnost zapisala tamkajšnja predstavnica za odnose z javnostmi Anita Leskovec. 

 

V primeru, da najditelj lastnika ne pozna, je dolžan najdbo prijaviti policiji. Policija stvari prevzame, sestavi zapisnik in izvod izroči najditelju, katerega seznani o možnosti pridobitve lastninske pravice nad najdenim, a le v primeru, da lastnika ne najdejo v enem letu.

Najdena stvar neznanega lastnika se lahko hrani na policiji ali pri najditelju, vendar pa je najditelj ne sme uporabljati. Če se najdena stvar hrani na policiji in le-ta v 30. dneh ne najde lastnika, jo v nadaljnjo hrambo izroči Finančni upravi Republike Slovenije (FURS). V primeru, da v roku enega leta policija ne izsledi lastnika, lahko najditelj pridobi lastninsko pravico in šele takrat lahko upravlja z njo, pravijo policisti. Če pa najditelj najdene stvari ne zahteva, jo bo FURS prodal na javni dražbi.

Vse najdene stvari so vnešene v evidenco, ki je dostopna na spletni strani: https://www.policija.si/apps/predmeti/index.php#/. Tam lahko preverite ali je v evidenci vaša izgubljena stvar, ki jo boste dobilii nazaj. Prav tako na PU Koper nekatere najdene stvari objavijo na facebook strani Policijske uprave Koper. Seznam najdenih stvari pa imajo tudi na oglasnih deskah policijskih postaj.

Policisti posredujejo še dve pomembni informaciji in sicer, da jih ni potrebno obveščati v primeru najdbe uničenih delov koles, rabljenih umazanih oblačil, raztrganih praznih denarnic in tako dalje. Ko je vrednost najdenih stvari neznatna ali pa gre celo za odpad, predlagajo, da neuporabne stvari odvržete v smeti.

Vrednih stvari pa si ne smete prilastiti, saj ste v tem primeru storili kaznivo dejanje zatajitve, zaradi katere bi vas lahko kaznovali z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Uredništvo