Načrtujejo celostno prenovo nekdanje občinske palače v Izoli

FOTO: občina Izola

Izolska občina namerava celostno prenoviti nekdanjo občinsko palačo ter jo nameniti kulturnemu in protokolarnemu programu.

 

 

Nedavno so bile v zvezi s tem pod nadzorom zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedene arhitekturno-restavratorske ter arheološke raziskave objekta s sondiranjem, že prej pa so bile opravljene tudi geološko-geomehanske raziskave. Obenem je bilo pregledano vse dostopno gradivo v koprskem in tržaškem arhivu, arhivu samostana sv. Marije v Ogleju ter beneškem arhivu. Proučevanje je omogočilo izdelavo konservatorskega načrta.

Pomebna vloga palače

Palača je imela za mesto od nekdaj pomembno vlogo. V osnovi gotska stavba se je ohranila v baročni zasnovi iz 16. oziroma 17. stoletja, kar je najbolj razvidno iz njenega pročelja, usmerjenega proti pristanišču. Palačo na pročelju krasi kamniti kip leva, ki gleda na mandrač – staro izolsko pristanišče. Krilati lev je simbol sv. Marka, zaščitnika Benetk. Navadno ima ob sebi odprto knjigo, kot v tem primeru, na kateri piše Pax tibi marce evangelista Meus (Mir s teboj, moj evangelist Marko). Lev naj bi simboliziral mogočnost in moč, odprta knjiga mir in modrost, zaprta pa vojno.

Občinska palača, v kateri je svoje poslanstvo opravljal podestat, se je ohranila najmanj od prve omembe občine Izola leta 1212, raziskovalci pa ne izključujejo domneve, da predstavlja celo gastaldovo palačo iz patriarhovega časa (11.–12. stoletje).

Občina želi objekt celostno prenoviti ter ga nameniti kulturnemu in protokolarnemu programu. Pritličje bo predvidoma namenjeno razstavam in predavanjem. Razstavno-družabni prostori bodo obenem služili predstavitvi stalnih tematskih razstav, povezanih s kulturno in naravno dediščino Izole, ter občasnim razstavam lokalnih značilnosti. V nadstropju je načrtovana postavitev stalne slikarske zbirke s tematiko marinizma. Glavni dvorani in spremljajoči prostori bodo služili za javne dogodke, sprejeme, protokol, videopredstavitve in podobno. Posebno mesto bo namenjeno predstaviti izolskega statuta iz leta 1360, sporočajo izolski občinarji.

Vir: Občina Izola