Letno poročilo tržaške policije

Italijanska obmejna kontrola na Fernetičih, foto: poliziadistato.it

Tržaška policija je izdala podrobno letno poročilo, iz katerega smo za vas izluščili nekaj relevantnih podatkov, ki osvetljujejo migrantsko situacijo in nezadosten nadzor na slovenski strani.

Tržaška policija razpolaga z 3975 policijskimi enotami, v lanskem letu so legitimirali 55.276 ljudi in opravili nadzor nad 17.604 vozili. Opravili so 95 aretacij, od tega kar 29 tihotapcev iz balkanske migrantske poti.

Na podlagi mednarodne tiralice je tržaška policija od Slovenije zahtevala izročitev 8 kriminalcev, ki so se skrivali pred roko pravice na naši strani meje.

Nekaj primerov ilegalnega tihotapljenja migrantov v italijo, foto: poliziadistato.it

Ilegalni prehodi meje

Iz poročila lahko tudi razberemo, da so se številke v primerjavi z letom 2017 potrojile, samo v letu 2018 pa je tržaška policija iz Slovenije prestregla kar 1494 migrantov, ki so nezakonito prečkali slovensko-italijansko mejo. Od tega so tržaški policisti v Slovenijo takoj vrnili kar 300 ujetih. Največje številke ilegalnih prehodov meja so na tržaškem območju zabeležili od Julija do Oktobra, čeprav beležijo konstanten prihod novih migrantov po balkanski migrantski poti skozi celotno leto.

Med migranti prevladujejo Pakistanci in Afganistanci, v manjših a vseeno znatnih številkah jim sledijo Alžirci, Irančani, Iračani, Maročani in Turki.

V občasnih kontrolah so tržaški policisti tudi aretirali 30, med njimi je bilo kar 23 posameznikov s prepovedjo vstopa v Italijo.

Akcija Barcola

Nedavno zaključena akcija je prekinila kriminalno združbo, ki je po balkanski poti skozi Slovenijo v Italijo tihotapila Pakistance. Skupno je bilo v akciji aretiranih kar 29 članov kriminalne združbe.

Prejemnik srebrnega znaka, Antonio Grande, foto: ekoper.si

V drugih akcijah so tržaški policisti zasegli številna vozila, elektronsko opremo, dokumente in gotovino, ki so bili povezani s kriminalnimi združbami ali posamezniki.

Sodelovanje s PU Koper

V poročilu je tržaška policija izpostavila tudi odlično sodelovanje, ne le zgolj z enotami ostalih italijanskih oddelkov oboroženih sil in organov pregona, pač pa tudi s slovensko in hrvaško policijo. Najbolj pereč problem so trenutno nelegalna prehajanja državnih meja, ki zaposlujejo policiste v vseh državah EU. Dobre poslovne odnose in tesne prijateljske vezi, predvsem s PU Koper pa so v poročilu izpostavili s podelitvijo Srebrnega znaka za sodelovanje, katerega je prejel  Antonio Grande, vodja obmejne policije, ob lanskem Dnevu policije.

Uredništvo