Lažni patronažni sestri na Idrijskem in Cerkljanskem prežita na žrtve

IDRIJA – Na osnovi informacij občanov je bilo s strani Občine Idrija in Zdravstvenega doma Idrija izdano javno opozorilo o lažnih patronažnih sestrah, ki prežita na svoje žrtve, z namenom, da jih ogoljufata.

 

“Predvsem na domovih po Idrijskem in Cerkljanskem se pojavljata ženski, ki se predstavljata kot patronažni sestri zdravstvenega doma. S pojasnilom, da izvajata meritve krvnega tlaka in druge z zdravstvenim stanjem povezane meritve, vstopata v domove najpogosteje starejših prebivalcev in izkoristita njihovo zaupanje in nepozornost.”

Zdravstveni dom Idrija opozarja vse prebivalce idrijske in cerkljanske občine, zlasti pa starejše, da osebi nikakor nista patronažni sestri zdravstvenega doma. Poudarjajo, da patronažne sestre na dom vedno pridejo le po predhodnem obvestilu in na osnovi napotila, ki ga izda pristojni zdravnik.

Idrijski zdravstveni dom je na tamkajšnjo policijsko postajo že podal ovadbo zoper neznani storilki.

Uredništvo