Kras Sežana z normalnim bančnim poslovanjem

Družba Kras Sežana spet znova posluje z lastnimi bančnimi računi, foto: Jure E

Družba Kras Sežana, ki se je konec Februarja znašla v likvidnostnih težavah, je našla novega kupca, banke pa so v tem tednu odblokirale zadnjega od njihovih osmih transakcijskih računov. Družba bo tako lahko zopet normalo samostojno poslovala.

Razlog za finančno blokacijo transakcijskih računov družbe konec Februarja je bilo po navedbah AJPES-a pomanjkanje finančnih sredstev za poplačilo obveznosti in vračanje posojil. Dodaten udarec za družbo pa je bilo zaprtje obrata Mesnin dežele Kranjske (MDK) konec Januarja, katerega je Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov.
Družba Kras Sežana se je kljub finančnim in drugim težavam zavezala za reševanje nastale situacije, saj je sama po blokiranju TRR-jev predlagala preventivno prestrukturiranje družbe, pričela pa so se tudi težka pogajanja vodstva z upniki. Kljub temu pa je bilo v trgovinskih delikatesah že čutiti pomanjkanje izdelkov blagovne znamke Kras.

Nov lastnik, novo upanje

V začetku Marca pa se je za Kras Sežana pričelo boljše obdobje, našli so novega kupca in sicer Jata Emona, ki je po neuradnih podatkih za nakup lastniškega deleža odštela 4 milijone €. Direktor družbe Kras Sežana Borut Volk je za javnost potrdil, da se bo kljub tem dobrim razvojem dogodkov družba še naprej prizadevala za čimprejšnji dogovor z bankami upnicami glede finančne slike podjetja.

Za mnenje smo poprosili tudi Maro Glušič, lokalno samostojno podjetnico in našo intervjuvanko, ki pozna lokalno problematiko na Krasu.

»Glede na negotovo usodo terana zaradi tožbe Evropske komisije Židanovega kmetijskega ministrstva, je ohranjanje izdelkov z značilnim geografskim poreklom, kot je kraški pršut zelo pomembno. Dejstvo, da ga je kupila slovenska družba, že odraža prve pozitivne poslovne rezultate za Kras Sežana je vsekakor obetajoče tako za blagovno znamko, kot tudi za ohranjanje delovnih mest v regiji in nadaljnji razvoj družbe.«

Sebastjan J