Kosovel, kot ga še nismo brali

Mnogi slovenski umetniki, katerih življenja so ugasnila mnogo premlada, so kljub svoji kratki ustvarjalni dobi za seboj pustili občudovanja vreden umetniški opus. Med take bi lahko našteli Dragotina Ketteja, Franceta Balantiča, ter seveda kraškega poeta Srečka Kosovela.

Kosovel, ki je s svojim umetniškim ustvarjanjem poznan širši Sloveniji in tudi tujini, pa je objavil le del svojega umetniškega zagona. Miklavž Komelj si je zadal nalogo zbrati Kosovelova še neobjavljena dela, ki so izšla v dveh knjigah z naslovom Vsem naj bom neznan pri založbi Goga. Knjigi vključujeta 2000 strani njegovih še neobjavljenih besedil.

Kar pet let je avtor zbiral Kosovelova dela v rokopisni zbirki NUK, kjer hranijo večino Kosovelovega umetniškega ustvarjanja, večina med njimi pa je bila do sedaj še neobjavljenih.

Knjigi sta bili že predstavljeni v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, danes ob 19. uri pa bosta knjigi predstavljeni v Kosovelovi spominski sobi v Sežani, na Bazoviški cesti 9. V torek, 16. Aprila, ob 18. uri pa bodo knjigi predstavili v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan. Poleg avtorja Komelja bosta na obeh predstavitvah sodelovala še Ravel Kodrič in Mateja Kralj.

Uredništvo